Danh sách tiểu hành tinh/254701–254800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
254701 2005 MA42 28/06/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
254702 2005 MT45 27/06/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
254703 2005 MA55 30/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
254704 2005 NH 01/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
254705 2005 ND3 01/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
254706 2005 NF3 01/07/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
254707 2005 NR6 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
254708 2005 NU16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254709 2005 NR17 03/07/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
254710 2005 NZ23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254711 2005 NR24 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
254712 2005 NT25 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254713 2005 NU27 05/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
254714 2005 NK33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
254715 2005 NP33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254716 2005 NK37 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
254717 2005 NO39 07/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
254718 2005 NA40 03/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
254719 2005 NL40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
254720 2005 NL52 10/07/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
254721 2005 NL54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
254722 2005 NJ61 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254723 2005 NC62 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
254724 2005 NA63 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
254725 2005 NP64 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
254726 2005 NQ72 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254727 2005 NB76 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254728 2005 NU76 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254729 2005 NZ79 10/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
254730 2005 NX84 02/07/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
254731 2005 NA85 02/07/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
254732 2005 NU93 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254733 2005 NA94 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254734 2005 NW101 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
254735 2005 OB5 28/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
254736 2005 OJ6 28/07/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
254737 2005 OY15 29/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
254738 2005 OD16 29/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
254739 2005 OK16 29/07/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
254740 2005 OD17 30/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
254741 2005 OO18 30/07/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
254742 2005 OT18 30/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
254743 2005 OB19 31/07/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
254744 2005 OD22 29/07/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
254745 2005 OT22 28/07/2005 Eskridge Farpoint Obs. 2,1 km MPC · JPL
254746 2005 OL28 30/07/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
254747 2005 OB31 31/07/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
254748 2005 PP1 01/08/2005 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
254749 Kurosawa 2005 PE6 10/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 1,2 km MPC · JPL
254750 2005 PS8 04/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
254751 2005 PU12 04/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
254752 2005 PC15 04/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
254753 2005 PN15 04/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
254754 2005 PO16 10/08/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
254755 2005 PG19 04/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
254756 2005 QW1 22/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
254757 2005 QA2 22/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
254758 2005 QM3 24/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
254759 2005 QX5 24/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
254760 2005 QB8 24/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
254761 2005 QR9 24/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
254762 2005 QZ16 25/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
254763 2005 QE21 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
254764 2005 QF24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
254765 2005 QK24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
254766 2005 QQ24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
254767 2005 QZ25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254768 2005 QB32 24/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
254769 2005 QL33 25/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
254770 2005 QH37 25/08/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
254771 2005 QQ37 25/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
254772 2005 QW37 25/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
254773 2005 QJ38 25/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
254774 2005 QP40 26/08/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
254775 2005 QZ41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
254776 2005 QD43 26/08/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
254777 2005 QP48 26/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
254778 2005 QB49 26/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
254779 2005 QJ49 26/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
254780 2005 QH50 26/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
254781 2005 QD52 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
254782 2005 QM54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
254783 2005 QX60 26/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
254784 2005 QC63 26/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
254785 2005 QL64 26/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
254786 2005 QE65 26/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
254787 2005 QP65 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
254788 2005 QT66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
254789 2005 QQ67 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
254790 2005 QJ74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
254791 2005 QX77 25/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
254792 2005 QV82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
254793 2005 QZ82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
254794 2005 QE84 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
254795 2005 QC86 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
254796 2005 QJ86 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
254797 2005 QO86 30/08/2005 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
254798 2005 QJ90 25/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
254799 2005 QT91 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
254800 2005 QS93 26/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL