Danh sách tiểu hành tinh/254301–254400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
254301 2004 RA292 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254302 2004 RA293 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
254303 2004 RJ293 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254304 2004 RN293 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
254305 2004 RA300 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
254306 2004 RU304 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
254307 2004 RM308 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254308 2004 RN311 14/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254309 2004 RM313 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
254310 2004 RW315 15/09/2004 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
254311 2004 RX317 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
254312 2004 RZ317 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254313 2004 RH319 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254314 2004 RZ319 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
254315 2004 RA320 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254316 2004 RT322 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254317 2004 RG323 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254318 2004 RY328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
254319 2004 RR340 07/09/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
254320 2004 RL342 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254321 2004 RD346 14/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
254322 2004 RZ346 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
254323 2004 SR1 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
254324 2004 SP3 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254325 2004 ST3 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
254326 2004 SJ4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
254327 2004 SW10 16/09/2004 Siding Spring SSS 6,6 km MPC · JPL
254328 2004 SF25 21/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254329 2004 SW29 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
254330 2004 SS30 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254331 2004 SO31 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254332 2004 SW31 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
254333 2004 SB34 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
254334 2004 SV36 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
254335 2004 SQ38 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
254336 2004 SS42 18/09/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
254337 2004 SV42 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254338 2004 SV44 18/09/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
254339 2004 SA45 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
254340 2004 SW45 18/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254341 2004 SK49 21/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
254342 2004 SY52 22/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
254343 2004 SN58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
254344 2004 TE3 04/10/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
254345 2004 TO8 06/10/2004 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
254346 2004 TQ19 13/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
254347 2004 TA27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
254348 2004 TF27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
254349 2004 TF29 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
254350 2004 TL32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254351 2004 TC33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
254352 2004 TD39 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
254353 2004 TU40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
254354 2004 TM41 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
254355 2004 TT60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
254356 2004 TZ60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
254357 2004 TY62 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
254358 2004 TJ64 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
254359 2004 TR67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
254360 2004 TS70 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254361 2004 TM72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
254362 2004 TJ81 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
254363 2004 TS83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
254364 2004 TS89 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
254365 2004 TW91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
254366 2004 TL94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254367 2004 TO100 06/10/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
254368 2004 TO115 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
254369 2004 TD116 04/10/2004 Apache Point Apache Point Obs. 5,1 km MPC · JPL
254370 2004 TA119 06/10/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
254371 2004 TJ121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
254372 2004 TB124 07/10/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
254373 2004 TT124 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254374 2004 TO128 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
254375 2004 TD136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
254376 2004 TN136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
254377 2004 TJ137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
254378 2004 TU148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254379 2004 TO150 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
254380 2004 TO153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
254381 2004 TA157 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
254382 2004 TL170 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
254383 2004 TL179 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
254384 2004 TT181 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254385 2004 TP185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
254386 2004 TW209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
254387 2004 TR210 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254388 2004 TG211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254389 2004 TJ212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254390 2004 TL220 06/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
254391 2004 TX222 07/10/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
254392 2004 TZ222 07/10/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
254393 2004 TA223 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
254394 2004 TH223 07/10/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
254395 2004 TP226 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
254396 2004 TB230 08/10/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
254397 2004 TJ231 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
254398 2004 TP240 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
254399 2004 TZ240 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
254400 2004 TZ244 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL