Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/254101–254200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
254101 2004 KQ16 27/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
254102 2004 KV16 27/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
254103 2004 LF 06/06/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
254104 2004 LC10 14/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
254105 2004 LZ17 14/06/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
254106 2004 LY19 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
254107 2004 LA22 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
254108 2004 LS28 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
254109 2004 MR3 17/06/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
254110 2004 NV2 01/07/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
254111 2004 NC4 12/07/2004 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
254112 2004 NY4 09/07/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
254113 2004 ND14 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
254114 2004 NX28 14/07/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
254115 2004 NF31 11/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
254116 2004 NL31 11/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
254117 2004 NL33 13/07/2004 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
254118 2004 OM2 16/07/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254119 2004 ON9 20/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
254120 2004 OX10 27/07/2004 Needville Needville Obs. 1,1 km MPC · JPL
254121 2004 OO12 16/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
254122 2004 OE15 21/07/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
254123 2004 PR1 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
254124 2004 PO3 03/08/2004 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
254125 2004 PG10 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
254126 2004 PQ11 07/08/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
254127 2004 PQ14 07/08/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
254128 2004 PW14 07/08/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
254129 2004 PX15 07/08/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
254130 2004 PM16 07/08/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
254131 2004 PT16 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
254132 2004 PW25 08/08/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
254133 2004 PH28 06/08/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
254134 2004 PK40 09/08/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
254135 2004 PT43 06/08/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
254136 2004 PH53 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
254137 2004 PN53 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
254138 2004 PD57 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
254139 2004 PL57 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
254140 2004 PR59 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
254141 2004 PT60 09/08/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
254142 2004 PV60 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254143 2004 PN61 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254144 2004 PF66 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
254145 2004 PQ73 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
254146 2004 PD75 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
254147 2004 PB76 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
254148 2004 PU76 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
254149 2004 PB77 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
254150 2004 PV79 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
254151 2004 PR82 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254152 2004 PL83 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
254153 2004 PM86 11/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
254154 2004 PB87 11/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254155 2004 PA88 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
254156 2004 PL92 12/08/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
254157 2004 PT92 11/08/2004 Wrightwood J. W. Young 4,2 km MPC · JPL
254158 2004 PR93 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
254159 2004 PC94 09/08/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
254160 2004 PK99 10/08/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
254161 2004 PG100 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254162 2004 PH109 12/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,5 km MPC · JPL
254163 2004 PY113 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254164 2004 PP114 11/08/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
254165 2004 QG2 19/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
254166 2004 QP5 20/08/2004 Wise Wise Obs. 5,7 km MPC · JPL
254167 2004 QO8 16/08/2004 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
254168 2004 QM10 21/08/2004 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
254169 2004 QW10 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
254170 2004 QX14 21/08/2004 Kvistaberg UDAS 6,0 km MPC · JPL
254171 2004 QU17 19/08/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
254172 2004 QC27 24/08/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
254173 2004 RT1 04/09/2004 Needville D. Borgman, J. Dellinger 3,1 km MPC · JPL
254174 2004 RG3 06/09/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
254175 2004 RT5 04/09/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
254176 2004 RB6 04/09/2004 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
254177 2004 RA7 05/09/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
254178 2004 RQ8 06/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 3,0 km MPC · JPL
254179 2004 RS12 03/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
254180 2004 RN15 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
254181 2004 RQ17 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
254182 2004 RM19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254183 2004 RM20 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
254184 2004 RH21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
254185 2004 RO21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254186 2004 RG26 06/09/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
254187 2004 RO36 07/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
254188 2004 RL37 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254189 2004 RW37 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
254190 2004 RK39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
254191 2004 RE41 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
254192 2004 RP41 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
254193 2004 RL43 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254194 2004 RM44 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
254195 2004 RW44 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
254196 2004 RM46 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254197 2004 RG47 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
254198 2004 RM48 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
254199 2004 RB57 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254200 2004 RF58 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL