Danh sách tiểu hành tinh/253101–253200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
253101 2002 TO354 10/10/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
253102 2002 TG377 09/10/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
253103 2002 TL383 15/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253104 2002 UP 25/10/2002 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 980 m MPC · JPL
253105 2002 UW2 28/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
253106 2002 UR3 29/10/2002 Palomar NEAT APO 1,7 km MPC · JPL
253107 2002 UK4 28/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253108 2002 UO6 28/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253109 2002 UC12 30/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253110 2002 US15 30/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
253111 2002 UG17 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
253112 2002 UV27 31/10/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
253113 2002 UN38 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
253114 2002 UD50 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253115 2002 UW62 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
253116 2002 UX69 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
253117 2002 UU70 31/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
253118 2002 US76 16/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253119 2002 UT78 28/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
253120 2002 VT1 02/11/2002 La Palma La Palma Obs. 1,1 km MPC · JPL
253121 2002 VD4 02/11/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
253122 2002 VN8 01/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
253123 2002 VG9 01/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253124 2002 VU11 01/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
253125 2002 VY11 01/11/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
253126 2002 VV13 03/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253127 2002 VA14 05/11/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
253128 2002 VP14 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253129 2002 VQ15 07/11/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
253130 2002 VU19 04/11/2002 Powell Powell Obs. 1,7 km MPC · JPL
253131 2002 VJ20 04/11/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
253132 2002 VO23 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
253133 2002 VT25 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253134 2002 VC30 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
253135 2002 VG40 05/11/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 1,2 km MPC · JPL
253136 2002 VC43 04/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
253137 2002 VF46 05/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253138 2002 VW46 05/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253139 2002 VU47 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253140 2002 VL60 03/11/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
253141 2002 VW60 04/11/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
253142 2002 VP62 05/11/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
253143 2002 VN63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
253144 2002 VG67 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253145 2002 VT71 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
253146 2002 VC72 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253147 2002 VJ72 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253148 2002 VQ76 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253149 2002 VD79 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253150 2002 VA80 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
253151 2002 VL80 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253152 2002 VF84 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
253153 2002 VM94 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253154 2002 VB103 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253155 2002 VV103 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
253156 2002 VJ109 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
253157 2002 VN109 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253158 2002 VU120 12/11/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
253159 2002 VJ121 12/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
253160 2002 VL121 12/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
253161 2002 VL123 13/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253162 2002 VK136 11/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253163 2002 VQ146 04/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
253164 2002 WV 21/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
253165 2002 WV14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
253166 2002 WV15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
253167 2002 WY15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
253168 2002 WL16 28/11/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
253169 2002 WS17 30/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
253170 2002 WJ19 25/11/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
253171 2002 WP24 16/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
253172 2002 WJ25 25/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
253173 2002 WV25 16/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253174 2002 XQ1 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
253175 2002 XK2 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253176 2002 XD3 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253177 2002 XS9 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253178 2002 XY9 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
253179 2002 XU11 03/12/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
253180 2002 XK13 03/12/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
253181 2002 XP16 03/12/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
253182 2002 XX16 03/12/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
253183 2002 XK18 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
253184 2002 XT18 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253185 2002 XC22 03/12/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
253186 2002 XH24 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253187 2002 XX25 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253188 2002 XW26 03/12/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253189 2002 XZ29 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
253190 2002 XL36 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253191 2002 XM42 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
253192 2002 XQ45 10/12/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
253193 2002 XU45 10/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253194 2002 XP51 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253195 2002 XB55 10/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253196 2002 XW55 10/12/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
253197 2002 XN57 10/12/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
253198 2002 XO60 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
253199 2002 XA65 12/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253200 2002 XW69 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL