Danh sách tiểu hành tinh/253001–253100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
253001 2002 RS38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
253002 2002 RU39 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
253003 2002 RN40 05/09/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
253004 2002 RQ40 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253005 2002 RA47 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253006 2002 RH66 06/09/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
253007 2002 RD81 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
253008 2002 RE97 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253009 2002 RV99 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253010 2002 RQ108 05/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
253011 2002 RN111 06/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
253012 2002 RD114 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
253013 2002 RX120 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253014 2002 RC125 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253015 2002 RP129 11/09/2002 Drebach Drebach Obs. 980 m MPC · JPL
253016 2002 RA161 12/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
253017 2002 RA175 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253018 2002 RJ191 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
253019 2002 RC195 12/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253020 2002 RG195 12/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253021 2002 RH202 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253022 2002 RX230 15/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
253023 2002 RO241 08/09/2002 Haleakala R. Matson 1,4 km MPC · JPL
253024 2002 RU242 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
253025 2002 RO245 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
253026 2002 RZ247 08/09/2002 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
253027 2002 RJ253 14/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
253028 2002 RE256 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253029 2002 RF261 11/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253030 2002 RV261 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
253031 2002 RJ262 13/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
253032 2002 RN272 04/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
253033 2002 RC275 04/09/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
253034 2002 SU2 27/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
253035 2002 SC7 27/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253036 2002 SP17 26/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
253037 2002 SR19 28/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,7 km MPC · JPL
253038 2002 SD23 27/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253039 2002 SC24 27/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
253040 2002 SJ27 29/09/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
253041 2002 SV32 28/09/2002 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
253042 2002 SD35 29/09/2002 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
253043 2002 SE37 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
253044 2002 SM41 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
253045 2002 SZ41 28/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
253046 2002 SC51 25/09/2002 Kvistaberg UDAS 1,0 km MPC · JPL
253047 2002 SG56 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253048 2002 SG59 16/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
253049 2002 TD 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
253050 2002 TG2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
253051 2002 TV14 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
253052 2002 TN26 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253053 2002 TX26 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
253054 2002 TJ42 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
253055 2002 TG46 02/10/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
253056 2002 TG48 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253057 2002 TK48 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253058 2002 TT59 04/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253059 2002 TK66 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253060 2002 TF68 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253061 2002 TV69 10/10/2002 Eskridge G. Hug 1,4 km MPC · JPL
253062 2002 TC70 10/10/2002 Socorro LINEAR 220 m MPC · JPL
253063 2002 TY73 03/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253064 2002 TO80 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
253065 2002 TA84 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
253066 2002 TJ85 02/10/2002 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
253067 2002 TZ93 03/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
253068 2002 TB96 03/10/2002 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
253069 2002 TG110 02/10/2002 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
253070 2002 TV113 03/10/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
253071 2002 TG127 04/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
253072 2002 TL127 04/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
253073 2002 TL130 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
253074 2002 TK139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
253075 2002 TD166 03/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
253076 2002 TD167 03/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
253077 2002 TJ183 04/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
253078 2002 TA184 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253079 2002 TL205 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253080 2002 TV206 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253081 2002 TO208 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253082 2002 TN210 07/10/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
253083 2002 TH212 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
253084 2002 TK222 07/10/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
253085 2002 TG227 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
253086 2002 TD237 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
253087 2002 TC242 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
253088 2002 TG247 10/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253089 2002 TE251 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253090 2002 TY251 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
253091 2002 TZ251 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
253092 2002 TW260 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
253093 2002 TY263 10/10/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
253094 2002 TK267 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253095 2002 TH270 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253096 2002 TZ271 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
253097 2002 TS273 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253098 2002 TH286 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253099 2002 TC304 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
253100 2002 TA339 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL