Danh sách tiểu hành tinh/252001–252100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
252001 2000 EO149 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252002 2000 EU170 05/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
252003 2000 EM199 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252004 2000 FR2 26/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252005 2000 FN9 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
252006 2000 FC10 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
252007 2000 FU54 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
252008 2000 GZ14 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252009 2000 GS19 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
252010 2000 GY34 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252011 2000 GY44 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252012 2000 GC63 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252013 2000 GP114 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252014 2000 GN160 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252015 2000 HG18 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
252016 2000 HD60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
252017 2000 HA67 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
252018 2000 HP67 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
252019 2000 HV71 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
252020 2000 HD83 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252021 2000 HJ87 30/04/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
252022 2000 JQ9 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252023 2000 JK90 04/05/2000 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
252024 2000 KS 25/05/2000 Prescott P. G. Comba 3,9 km MPC · JPL
252025 2000 KW15 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252026 2000 KC19 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252027 2000 KW37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
252028 2000 KG82 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
252029 2000 NG7 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
252030 2000 OM57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
252031 2000 OM58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
252032 2000 OW63 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
252033 2000 QM19 24/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
252034 2000 QZ39 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252035 2000 QC54 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252036 2000 QX72 24/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
252037 2000 QW109 30/08/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
252038 2000 QR117 31/08/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
252039 2000 QA120 25/08/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
252040 2000 QG125 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252041 2000 QP175 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252042 2000 QA217 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252043 2000 QB223 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
252044 2000 QM240 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
252045 2000 RM15 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
252046 2000 RP24 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252047 2000 RU89 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252048 2000 RU90 03/09/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
252049 2000 SS10 24/09/2000 Prescott P. G. Comba 940 m MPC · JPL
252050 2000 SZ10 22/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
252051 2000 SA13 21/09/2000 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
252052 2000 SF17 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
252053 2000 SN17 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252054 2000 SV18 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252055 2000 SD29 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252056 2000 SL36 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252057 2000 SR41 24/09/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
252058 2000 SE51 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252059 2000 SD53 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252060 2000 SP54 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252061 2000 SV81 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252062 2000 SX93 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252063 2000 SC96 23/09/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
252064 2000 SX127 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252065 2000 SY128 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252066 2000 ST139 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252067 2000 SD141 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252068 2000 SW149 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252069 2000 SR164 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
252070 2000 SN196 24/09/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
252071 2000 SM208 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252072 2000 SU234 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252073 2000 SR236 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252074 2000 SR238 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252075 2000 SQ248 24/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
252076 2000 SL284 23/09/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
252077 2000 SC286 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252078 2000 SM291 27/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
252079 2000 SY306 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252080 2000 SF338 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
252081 2000 SD342 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
252082 2000 SH370 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
252083 2000 TV8 01/10/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
252084 2000 TR17 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252085 2000 TZ37 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252086 2000 TZ51 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252087 2000 UK3 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252088 2000 UG28 25/10/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
252089 2000 UQ29 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
252090 2000 UZ29 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252091 2000 UP30 30/10/2000 Socorro LINEAR APO 1,4 km MPC · JPL
252092 2000 UL34 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252093 2000 UN36 24/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
252094 2000 UB51 24/10/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
252095 2000 UX58 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252096 2000 UK67 25/10/2000 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
252097 2000 UW71 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252098 2000 UT91 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252099 2000 UP92 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252100 2000 UP95 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL