Danh sách tiểu hành tinh/252801–252900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
252801 2002 FH21 19/03/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
252802 2002 FS21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
252803 2002 FG23 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
252804 2002 FH23 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
252805 2002 GC1 03/04/2002 Drebach G. Lehmann 880 m MPC · JPL
252806 2002 GH4 09/04/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
252807 2002 GV5 12/04/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
252808 2002 GQ12 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252809 2002 GF16 15/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
252810 2002 GL16 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
252811 2002 GQ20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252812 2002 GB34 01/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
252813 2002 GS39 04/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
252814 2002 GA43 04/04/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
252815 2002 GR44 04/04/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
252816 2002 GL46 02/04/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
252817 2002 GT46 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
252818 2002 GR47 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
252819 2002 GE54 05/04/2002 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
252820 2002 GU62 08/04/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
252821 2002 GY63 08/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
252822 2002 GF66 08/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
252823 2002 GW70 08/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
252824 2002 GH77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
252825 2002 GW92 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252826 2002 GF96 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
252827 2002 GJ96 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
252828 2002 GZ97 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
252829 2002 GU100 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
252830 2002 GP107 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252831 2002 GJ111 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
252832 2002 GQ111 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252833 2002 GW114 11/04/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
252834 2002 GP116 11/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
252835 2002 GM117 11/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
252836 2002 GC118 11/04/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
252837 2002 GT119 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252838 2002 GO121 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
252839 2002 GQ121 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
252840 2002 GW121 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252841 2002 GL122 10/04/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
252842 2002 GQ122 10/04/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
252843 2002 GB125 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252844 2002 GL128 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
252845 2002 GN128 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252846 2002 GD129 12/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
252847 2002 GZ129 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
252848 2002 GL134 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
252849 2002 GA139 13/04/2002 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
252850 2002 GF142 13/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
252851 2002 GO147 13/04/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
252852 2002 GY147 13/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
252853 2002 GT148 14/04/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
252854 2002 GR149 14/04/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
252855 2002 GS151 14/04/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
252856 2002 GO157 13/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
252857 2002 GO169 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
252858 2002 GP178 08/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
252859 2002 GZ178 10/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252860 2002 GB179 08/04/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
252861 2002 GE183 04/04/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
252862 2002 GN185 08/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
252863 2002 HS1 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252864 2002 HS10 22/04/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
252865 2002 HA15 17/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
252866 2002 HJ17 20/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
252867 2002 JG5 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
252868 2002 JR5 05/05/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
252869 2002 JE21 08/05/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
252870 2002 JD22 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252871 2002 JA23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252872 2002 JE25 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252873 2002 JF32 09/05/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
252874 2002 JJ37 07/05/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
252875 2002 JD42 08/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
252876 2002 JN53 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
252877 2002 JO57 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
252878 2002 JF58 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252879 2002 JE60 10/05/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
252880 2002 JA62 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252881 2002 JF63 09/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
252882 2002 JM68 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252883 2002 JY76 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252884 2002 JV78 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252885 2002 JU80 11/05/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
252886 2002 JE81 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252887 2002 JJ81 11/05/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
252888 2002 JV83 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252889 2002 JM84 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252890 2002 JX85 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252891 2002 JC86 11/05/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
252892 2002 JB87 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
252893 2002 JK88 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
252894 2002 JA90 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
252895 2002 JT102 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
252896 2002 JG104 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252897 2002 JE105 12/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252898 2002 JO112 13/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
252899 2002 JF118 04/05/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
252900 2002 JD121 05/05/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL