Danh sách tiểu hành tinh/252701–252800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
252701 2002 CD88 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252702 2002 CB91 07/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
252703 2002 CS97 07/02/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
252704 2002 CT99 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252705 2002 CL101 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
252706 2002 CK123 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
252707 2002 CK124 07/02/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
252708 2002 CU125 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252709 2002 CV133 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252710 2002 CM135 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252711 2002 CU152 10/02/2002 Socorro LINEAR L4 · 12 km MPC · JPL
252712 2002 CN153 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
252713 2002 CD162 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252714 2002 CZ169 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
252715 2002 CQ171 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
252716 2002 CT173 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
252717 2002 CK194 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252718 2002 CQ194 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
252719 2002 CO197 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252720 2002 CE201 10/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
252721 2002 CV214 10/02/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
252722 2002 CL217 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252723 2002 CU226 05/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
252724 2002 CN228 06/02/2002 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
252725 2002 CG235 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
252726 2002 CK237 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252727 2002 CC239 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252728 2002 CR246 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
252729 2002 CB257 05/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
252730 2002 CO263 07/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
252731 2002 CY265 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
252732 2002 CO275 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
252733 2002 CB278 07/02/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
252734 2002 CM286 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252735 2002 CK287 08/02/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
252736 2002 CL299 12/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
252737 2002 CW306 07/02/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
252738 2002 CV310 08/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
252739 2002 CJ314 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252740 2002 CO315 14/02/2002 Kvistaberg UDAS 15 km MPC · JPL
252741 2002 CW315 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
252742 2002 DG19 24/02/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
252743 2002 EJ1 06/03/2002 Ondřejov P. Kušnirák 13 km MPC · JPL
252744 2002 EL3 07/03/2002 Cima Ekar ADAS 840 m MPC · JPL
252745 2002 EV4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 3,3 km MPC · JPL
252746 2002 EX5 11/03/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
252747 2002 EQ13 04/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
252748 2002 EB17 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
252749 2002 EQ27 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252750 2002 ED28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252751 2002 EB29 09/03/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
252752 2002 EH32 09/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
252753 2002 EW33 11/03/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
252754 2002 EV42 12/03/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
252755 2002 EJ43 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252756 2002 EF45 10/03/2002 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
252757 2002 EL48 12/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
252758 2002 ES48 12/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252759 2002 EJ50 12/03/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
252760 2002 ET54 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
252761 2002 EM56 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252762 2002 EY58 13/03/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
252763 2002 EJ67 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
252764 2002 EB69 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
252765 2002 EB73 13/03/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
252766 2002 EU78 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
252767 2002 EN81 13/03/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
252768 2002 EX87 09/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
252769 2002 EW89 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252770 2002 ED91 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252771 2002 EB95 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252772 2002 EC103 09/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
252773 2002 EE107 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
252774 2002 EH108 09/03/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
252775 2002 EE121 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
252776 2002 EO122 12/03/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
252777 2002 EZ123 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
252778 2002 EY126 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
252779 2002 EB127 12/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
252780 2002 EN129 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
252781 2002 EW129 11/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,8 km MPC · JPL
252782 2002 EO130 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252783 2002 EO132 13/03/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
252784 2002 EH133 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
252785 2002 EJ134 13/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
252786 2002 EV137 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
252787 2002 EN143 12/03/2002 Palomar NEAT 950 m MPC · JPL
252788 2002 ER143 12/03/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
252789 2002 EA147 14/03/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
252790 2002 EM154 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252791 2002 EX162 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
252792 2002 EK163 10/03/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
252793 2002 FW5 20/03/2002 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
252794 Maironis 2002 FL7 16/03/2002 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 4,4 km MPC · JPL
252795 2002 FA8 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252796 2002 FK9 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252797 2002 FY14 16/03/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
252798 2002 FP16 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
252799 2002 FZ19 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
252800 2002 FC21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL