Danh sách tiểu hành tinh/252601–252700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
252601 2001 XF44 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
252602 2001 XD48 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
252603 2001 XM48 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252604 2001 XV52 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252605 2001 XA56 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252606 2001 XH69 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252607 2001 XD74 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252608 2001 XX78 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252609 2001 XP83 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252610 2001 XV89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252611 2001 XK92 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252612 2001 XB96 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
252613 2001 XE100 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252614 2001 XD106 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252615 2001 XR106 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252616 2001 XQ111 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
252617 2001 XA114 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252618 2001 XV115 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252619 2001 XV121 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252620 2001 XL128 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252621 2001 XL132 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252622 2001 XQ133 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252623 2001 XG140 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252624 2001 XM149 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252625 2001 XC165 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252626 2001 XY170 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252627 2001 XA186 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252628 2001 XV191 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252629 2001 XN192 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252630 2001 XF196 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252631 2001 XM198 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252632 2001 XE201 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
252633 2001 XQ213 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252634 2001 XW213 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252635 2001 XM219 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252636 2001 XA220 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
252637 2001 XG221 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252638 2001 XB230 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252639 2001 XM230 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252640 2001 XW231 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
252641 2001 XS233 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252642 2001 XP245 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252643 2001 XF250 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252644 2001 XH253 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
252645 2001 XF256 05/12/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
252646 2001 XR256 07/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
252647 2001 XR267 15/12/2001 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
252648 2001 YH10 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252649 2001 YX12 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
252650 2001 YA15 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252651 2001 YY19 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252652 2001 YU26 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252653 2001 YR27 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
252654 2001 YN58 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252655 2001 YK89 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252656 2001 YD110 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252657 2001 YG110 19/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252658 2001 YR118 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252659 2001 YQ121 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252660 2001 YA128 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
252661 2001 YM137 22/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
252662 2001 YQ141 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
252663 2001 YA151 19/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252664 2002 AP 05/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
252665 2002 AG1 04/01/2002 Cima Ekar ADAS 3,5 km MPC · JPL
252666 2002 AE7 09/01/2002 Cima Ekar ADAS 5,3 km MPC · JPL
252667 2002 AH26 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
252668 2002 AS29 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252669 2002 AA36 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252670 2002 AD36 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252671 2002 AB43 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252672 2002 AU55 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252673 2002 AZ58 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252674 2002 AQ69 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252675 2002 AB70 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
252676 2002 AA105 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252677 2002 AP107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252678 2002 AE109 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252679 2002 AU135 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252680 2002 AX137 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
252681 2002 AV140 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252682 2002 AU160 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
252683 2002 AE166 13/01/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
252684 2002 AE169 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
252685 2002 AX171 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
252686 2002 AV192 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
252687 2002 AA204 05/01/2002 Cima Ekar ADAS 3,5 km MPC · JPL
252688 2002 BV13 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252689 2002 BU21 25/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
252690 2002 BR22 23/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252691 2002 BF31 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252692 2002 BK32 17/01/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
252693 2002 CQ 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 1,3 km MPC · JPL
252694 2002 CO9 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
252695 2002 CL27 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252696 2002 CL33 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252697 2002 CT38 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252698 2002 CL54 07/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
252699 2002 CD57 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252700 2002 CP68 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL