Danh sách tiểu hành tinh/251701–251800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
251701 1996 TD16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
251702 1996 TS16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
251703 1996 TL18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251704 1996 TJ26 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251705 1996 UJ 17/10/1996 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
251706 1996 XZ11 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251707 1996 XV29 14/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
251708 1996 XO32 15/12/1996 Saji Saji Obs. 940 m MPC · JPL
251709 1997 AA5 02/01/1997 Chichibu N. Satō 1,1 km MPC · JPL
251710 1997 CN2 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251711 1997 CF11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
251712 1997 CO16 09/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
251713 1997 ES16 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
251714 1997 GK5 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
251715 1997 GA10 03/04/1997 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
251716 1997 GR10 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
251717 1997 HS10 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
251718 1997 SV18 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
251719 1997 ST20 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251720 1997 SE32 25/09/1997 Bergisch Gladbac W. Bickel 980 m MPC · JPL
251721 1997 UO 19/10/1997 Kleť Kleť Obs. 1,7 km MPC · JPL
251722 1997 US2 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch APO · 410 m MPC · JPL
251723 1997 WZ3 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
251724 1997 WR25 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
251725 1998 BV19 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
251726 1998 DD1 18/02/1998 Kleť Kleť Obs. 2,3 km MPC · JPL
251727 1998 FJ38 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251728 1998 FA47 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251729 1998 FN67 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
251730 1998 HG12 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
251731 1998 HY24 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
251732 1998 HG49 27/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 180 m MPC · JPL
251733 1998 HO86 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
251734 1998 KB12 27/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
251735 1998 MO4 17/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
251736 1998 MR16 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
251737 1998 QK62 26/08/1998 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
251738 1998 QU87 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
251739 1998 SH29 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
251740 1998 TG33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
251741 1998 UQ11 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
251742 1998 VD57 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
251743 1998 WO24 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 10 km MPC · JPL
251744 1998 WS24 19/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 9,7 km MPC · JPL
251745 1998 WK36 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251746 1998 WL43 22/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
251747 1998 XJ2 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
251748 1998 XC11 15/12/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
251749 1998 XR49 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
251750 1998 YN21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
251751 1999 AX12 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
251752 1999 AP13 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251753 1999 AX14 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
251754 1999 AA17 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
251755 1999 CG34 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
251756 1999 CU90 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
251757 1999 CL107 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
251758 1999 CL115 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
251759 1999 CE145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
251760 1999 FO2 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251761 1999 FN6 17/03/1999 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
251762 1999 FS12 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
251763 1999 FX16 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
251764 1999 GV61 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
251765 1999 JS4 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
251766 1999 JC5 10/05/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
251767 1999 JK75 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
251768 1999 JF98 12/05/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
251769 1999 NP1 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
251770 1999 NM7 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
251771 1999 RP2 06/09/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
251772 1999 RL5 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
251773 1999 RF7 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
251774 1999 RG10 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
251775 1999 RQ12 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251776 1999 RZ21 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
251777 1999 RC67 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251778 1999 RM69 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
251779 1999 RL70 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
251780 1999 RV82 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
251781 1999 RL106 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
251782 1999 RQ147 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
251783 1999 RD148 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251784 1999 RN185 09/09/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
251785 1999 RP186 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
251786 1999 RB207 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
251787 1999 RP208 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
251788 1999 RM212 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
251789 1999 RZ222 07/09/1999 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
251790 1999 RM228 08/09/1999 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
251791 1999 SA12 30/09/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
251792 1999 SY20 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
251793 1999 SD23 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251794 1999 SL23 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
251795 1999 TU2 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251796 1999 TO9 08/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,1 km MPC · JPL
251797 1999 TS21 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
251798 1999 TG35 04/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
251799 1999 TK36 12/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
251800 1999 TY37 01/10/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL