Danh sách tiểu hành tinh/252501–252600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
252501 2001 UK131 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252502 2001 UN131 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252503 2001 UX132 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252504 2001 UD136 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252505 2001 UQ138 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252506 2001 UC145 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252507 2001 UB155 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252508 2001 UV169 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
252509 2001 UG173 18/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
252510 2001 UE175 24/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
252511 2001 UR179 26/10/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
252512 2001 US183 16/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
252513 2001 UV183 16/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
252514 2001 UH187 17/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
252515 2001 UY188 17/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
252516 2001 UF190 18/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
252517 2001 UC199 19/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
252518 2001 UR201 19/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
252519 2001 UN202 19/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
252520 2001 UT202 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
252521 2001 UJ203 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
252522 2001 UY205 19/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
252523 2001 UA211 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252524 2001 UN217 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252525 2001 UW219 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252526 2001 UK220 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
252527 2001 UX224 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252528 2001 UK227 16/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
252529 2001 VK8 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
252530 2001 VX11 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252531 2001 VR12 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252532 2001 VX16 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252533 2001 VB20 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252534 2001 VF30 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252535 2001 VV31 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252536 2001 VS52 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252537 2001 VJ53 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252538 2001 VX53 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252539 2001 VL54 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
252540 2001 VE57 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
252541 2001 VE60 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252542 2001 VT60 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252543 2001 VH61 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252544 2001 VQ61 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252545 2001 VN66 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252546 2001 VJ67 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252547 2001 VY67 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252548 2001 VC72 08/11/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
252549 2001 VV75 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
252550 2001 VO80 10/11/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
252551 2001 VD83 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252552 2001 VM89 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252553 2001 VG93 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252554 2001 VK105 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252555 2001 VG110 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252556 2001 VT111 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252557 2001 VR112 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252558 2001 WT1 17/11/2001 Socorro LINEAR 530 m MPC · JPL
252559 2001 WM10 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252560 2001 WF11 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252561 2001 WX19 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252562 2001 WM20 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252563 2001 WN21 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252564 2001 WP21 18/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252565 2001 WA23 27/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252566 2001 WZ36 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252567 2001 WU41 18/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
252568 2001 WZ41 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252569 2001 WL50 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
252570 2001 WX50 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252571 2001 WG53 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252572 2001 WP55 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252573 2001 WT55 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252574 2001 WD58 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252575 2001 WK65 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252576 2001 WP65 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252577 2001 WQ69 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
252578 2001 WV79 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252579 2001 WG81 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252580 2001 WC82 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252581 2001 WJ83 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252582 2001 WN87 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252583 2001 WE93 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252584 2001 WY97 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
252585 2001 WY99 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252586 2001 WB100 24/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252587 2001 WM101 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252588 2001 WS101 17/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
252589 2001 WL102 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
252590 2001 WR103 21/11/2001 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
252591 2001 XO1 09/12/2001 Badlands Badlands Obs. 4,0 km MPC · JPL
252592 2001 XV7 08/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252593 2001 XL9 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
252594 2001 XM10 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
252595 2001 XL13 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252596 2001 XW14 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252597 2001 XU25 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252598 2001 XA29 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
252599 2001 XY41 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252600 2001 XA44 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL