Danh sách tiểu hành tinh/251601–251700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
251601 2009 HR75 28/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
251602 2009 HS82 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
251603 2009 HO83 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251604 2009 HN89 29/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
251605 2009 HB90 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
251606 2009 HA91 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
251607 2009 HP94 28/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,2 km MPC · JPL
251608 2009 HH98 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251609 2009 HJ99 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251610 2009 HL101 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
251611 2009 HQ101 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
251612 2009 HZ101 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
251613 2009 HH105 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
251614 2009 JE7 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251615 2009 JA8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
251616 2009 JY16 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
251617 2009 JG18 05/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
251618 2009 KE15 26/05/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
251619 2009 LS2 13/06/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 1,8 km MPC · JPL
251620 2009 MH 16/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
251621 Lüthen 2009 RR2 10/09/2009 ESA OGS M. Busch, R. Kresken 1,4 km MPC · JPL
251622 2009 UK133 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
251623 2009 VE41 09/11/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
251624 2009 XP22 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
251625 Timconrow 2010 DD21 17/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
251626 2010 FM53 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 4,6 km MPC · JPL
251627 Joyceearl 2010 JV16 02/05/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
251628 2010 JK105 12/05/2010 WISE WISE 6,0 km MPC · JPL
251629 2010 JR125 12/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
251630 2010 JK130 13/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
251631 2010 KV18 17/05/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
251632 2010 KZ29 18/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
251633 2010 KP45 21/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
251634 2010 KR49 22/05/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
251635 2010 KX63 23/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
251636 2010 KH65 24/05/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
251637 2010 KN68 24/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
251638 2010 KD83 26/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
251639 2010 KX87 26/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
251640 2010 KH116 30/05/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
251641 2010 LX79 10/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
251642 2010 LC97 13/06/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
251643 2010 LA135 10/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
251644 2010 MF4 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
251645 2010 NZ4 06/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
251646 2010 OZ126 20/07/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
251647 2834 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
251648 4277 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
251649 1208 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
251650 2197 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
251651 2336 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
251652 1981 EX45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 920 m MPC · JPL
251653 1991 TH15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
251654 1993 RB15 15/09/1993 Calar Alto K. Birkle, H. Boehnhardt 4,4 km MPC · JPL
251655 1993 TH11 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
251656 1993 UW7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
251657 1994 AH8 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
251658 1994 GZ1 03/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
251659 1994 JU6 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
251660 1994 RZ8 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
251661 1994 SY2 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
251662 1994 SK5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251663 1994 SP11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
251664 1994 UG9 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251665 1994 YZ3 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251666 1995 BW10 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
251667 1995 FL1 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
251668 1995 FO4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
251669 1995 FU7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251670 1995 QQ14 27/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251671 1995 SJ11 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
251672 1995 SG13 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251673 1995 SY18 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
251674 1995 SP22 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
251675 1995 SL23 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
251676 1995 SA32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
251677 1995 SU38 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251678 1995 SV60 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251679 1995 TD3 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251680 1995 TS4 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
251681 1995 UW17 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
251682 1995 US30 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251683 1995 UY34 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251684 1995 UL39 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
251685 1995 UC40 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251686 1995 UF42 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
251687 1995 UR50 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
251688 1995 UX59 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
251689 1995 VV7 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251690 1995 VJ8 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
251691 1995 VW17 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251692 1995 WX12 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
251693 1995 WB15 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
251694 1995 WP27 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251695 1995 WC33 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
251696 1995 YU6 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
251697 1996 AN18 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
251698 1996 DJ 18/02/1996 Siding Spring M. Hartley 4,4 km MPC · JPL
251699 1996 FA5 21/03/1996 Socorro Lincoln Lab ETS 560 m MPC · JPL
251700 1996 RK21 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL