Danh sách tiểu hành tinh/252301–252400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
252301 2001 RY32 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252302 2001 RS40 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252303 2001 RW50 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252304 2001 RQ59 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
252305 2001 RS59 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
252306 2001 RZ82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
252307 2001 RR83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
252308 2001 RT86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
252309 2001 RC90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
252310 2001 RJ97 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
252311 2001 RP97 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
252312 2001 RO104 12/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
252313 2001 RC108 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
252314 2001 RX113 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
252315 2001 RB122 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252316 2001 RU125 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252317 2001 RV129 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252318 2001 RV135 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252319 2001 RJ141 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252320 2001 RZ141 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252321 2001 RN142 10/09/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
252322 2001 RK146 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
252323 2001 RL149 10/09/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
252324 2001 SX1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
252325 2001 SX16 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252326 2001 SC28 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252327 2001 SM35 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
252328 2001 SE44 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252329 2001 SX56 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252330 2001 SW74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
252331 2001 SA90 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252332 2001 SR95 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252333 2001 SC97 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252334 2001 SU97 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252335 2001 SZ97 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252336 2001 SH99 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252337 2001 SN114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
252338 2001 SH117 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252339 2001 SP118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252340 2001 SJ127 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252341 2001 SF128 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252342 2001 SE134 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252343 2001 SJ135 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
252344 2001 ST135 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252345 2001 SO143 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
252346 2001 SQ144 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
252347 2001 SD149 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
252348 2001 SD152 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252349 2001 SR159 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252350 2001 SY159 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
252351 2001 SG160 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
252352 2001 SM162 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252353 2001 SL163 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
252354 2001 ST173 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252355 2001 SM187 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252356 2001 SU194 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252357 2001 SA207 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252358 2001 SY208 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252359 2001 SG217 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252360 2001 SU218 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252361 2001 SC222 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252362 2001 SF222 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
252363 2001 SR227 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252364 2001 SX230 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252365 2001 SY232 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252366 2001 SX244 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
252367 2001 SP246 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252368 2001 SC248 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252369 2001 SE255 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252370 2001 SD256 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252371 2001 SU259 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252372 2001 SF267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
252373 2001 SA270 26/09/2001 Socorro LINEAR APO 850 m MPC · JPL
252374 2001 SS271 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252375 2001 SA279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
252376 2001 SE290 29/09/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
252377 2001 SZ292 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252378 2001 SV306 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252379 2001 SY306 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252380 2001 SF307 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252381 2001 ST319 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252382 2001 SW321 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252383 2001 SX324 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252384 2001 SC327 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
252385 2001 SV331 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252386 2001 SW342 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
252387 2001 SB352 19/09/2001 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
252388 2001 SE353 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
252389 2001 TT 06/10/2001 Eskridge Farpoint Obs. 2,7 km MPC · JPL
252390 2001 TB6 10/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
252391 2001 TP9 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252392 2001 TD16 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252393 2001 TJ19 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
252394 2001 TR24 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252395 2001 TT25 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252396 2001 TB31 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
252397 2001 TP33 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252398 2001 TK44 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252399 2001 TX44 11/10/2001 Socorro LINEAR 290 m MPC · JPL
252400 2001 TB46 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL