Danh sách tiểu hành tinh/252401–252500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
252401 2001 TH48 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
252402 2001 TK58 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252403 2001 TV72 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252404 2001 TT76 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252405 2001 TE81 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252406 2001 TK81 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252407 2001 TC83 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252408 2001 TV89 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252409 2001 TN93 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252410 2001 TA97 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252411 2001 TZ105 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252412 2001 TO109 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252413 2001 TE112 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252414 2001 TM112 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252415 2001 TX113 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252416 2001 TC115 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252417 2001 TO119 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252418 2001 TG121 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
252419 2001 TJ121 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252420 2001 TH122 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252421 2001 TB123 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
252422 2001 TZ123 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
252423 2001 TH125 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
252424 2001 TO125 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
252425 2001 TD135 13/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
252426 2001 TQ135 13/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
252427 2001 TR137 14/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
252428 2001 TZ138 10/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
252429 2001 TF140 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
252430 2001 TP140 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
252431 2001 TB148 10/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
252432 2001 TT148 10/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
252433 2001 TU148 10/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
252434 2001 TQ152 10/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
252435 2001 TS155 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
252436 2001 TA163 11/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
252437 2001 TM163 11/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
252438 2001 TE167 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252439 2001 TP169 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
252440 2001 TW171 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
252441 2001 TL177 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252442 2001 TK189 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
252443 2001 TM190 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252444 2001 TB192 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252445 2001 TS193 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252446 2001 TY194 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
252447 2001 TC197 15/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
252448 2001 TX201 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252449 2001 TZ201 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252450 2001 TQ205 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252451 2001 TF206 11/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
252452 2001 TZ209 13/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
252453 2001 TE212 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252454 2001 TM213 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
252455 2001 TO215 13/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
252456 2001 TF220 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252457 2001 TH224 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252458 2001 TH227 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252459 2001 TS228 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252460 2001 TZ231 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
252461 2001 TS233 15/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
252462 2001 TS235 15/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
252463 2001 TE241 15/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
252464 2001 TO241 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
252465 2001 TB244 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
252466 2001 TC255 14/10/2001 Apache Point SDSS 6,7 km MPC · JPL
252467 2001 TZ257 10/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
252468 2001 US3 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252469 2001 UR5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
252470 Puigmarti 2001 UE14 24/10/2001 Begues J. Manteca 5,0 km MPC · JPL
252471 2001 UC16 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
252472 2001 UV19 16/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
252473 2001 UH21 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252474 2001 UH23 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252475 2001 UJ23 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252476 2001 UX42 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252477 2001 US44 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252478 2001 UY44 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252479 2001 UD53 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
252480 2001 UN61 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252481 2001 UL63 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252482 2001 UB68 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252483 2001 UE68 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
252484 2001 UV73 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252485 2001 UE75 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
252486 2001 UR76 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252487 2001 UY76 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252488 2001 UF79 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252489 2001 US84 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252490 2001 UK87 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
252491 2001 UV94 19/10/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
252492 2001 UF98 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252493 2001 UJ100 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252494 2001 UT103 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252495 2001 UA104 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252496 2001 UB108 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252497 2001 UN112 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252498 2001 UN122 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252499 2001 UL124 22/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
252500 2001 UA130 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL