Danh sách tiểu hành tinh/250701–250800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
250701 2005 QQ176 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
250702 2005 QU176 27/08/2005 Steward Steward Obs. 1,9 km MPC · JPL
250703 2005 QK177 27/08/2005 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
250704 2005 QC183 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
250705 2005 QF189 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
250706 2005 RR6 04/09/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 540 m MPC · JPL
250707 2005 RQ24 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
250708 2005 RJ30 09/09/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
250709 2005 RJ31 12/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
250710 2005 RF32 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
250711 2005 RZ33 15/09/2005 Wrightwood J. W. Young 4,2 km MPC · JPL
250712 2005 RS41 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
250713 2005 RR51 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
250714 2005 SM3 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
250715 2005 SO7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
250716 2005 SC8 25/09/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
250717 2005 SY9 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
250718 2005 SK12 23/09/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
250719 Jurajbardy 2005 SN21 23/09/2005 Ondřejov P. Kušnirák 4,4 km MPC · JPL
250720 2005 SG25 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
250721 2005 SM28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
250722 2005 SN29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
250723 2005 SN30 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
250724 2005 SJ40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
250725 2005 SM40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
250726 2005 SO45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
250727 2005 SD47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
250728 2005 SC52 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
250729 2005 SS52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
250730 2005 SO64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
250731 2005 SF65 26/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
250732 2005 SO65 26/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
250733 2005 SR65 26/09/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
250734 2005 SO75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
250735 2005 SF82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
250736 2005 SK89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
250737 2005 SK91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
250738 2005 SK92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
250739 2005 SN97 25/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
250740 2005 SU111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
250741 2005 SN116 27/09/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
250742 2005 ST127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
250743 2005 SU137 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
250744 2005 SB149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
250745 2005 SS159 26/09/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
250746 2005 SO163 27/09/2005 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
250747 2005 SS169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
250748 2005 SH170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
250749 2005 SF172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
250750 2005 SM179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
250751 2005 SR192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
250752 2005 SB205 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
250753 2005 SW210 30/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
250754 2005 SG212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
250755 2005 SG214 30/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
250756 2005 SC215 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
250757 2005 SS215 30/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
250758 2005 SG216 30/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
250759 2005 SD217 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
250760 2005 SR220 29/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
250761 2005 SM232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
250762 2005 SH243 30/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
250763 2005 SU252 24/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
250764 2005 SZ254 22/09/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
250765 2005 SR259 25/09/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
250766 2005 SQ262 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
250767 2005 SL263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
250768 2005 SU275 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
250769 2005 SX279 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
250770 2005 TM5 01/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
250771 2005 TS5 01/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
250772 2005 TR6 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
250773 2005 TV11 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
250774 Syosset 2005 TX11 01/10/2005 Catalina R. A. Kowalski 5,7 km MPC · JPL
250775 2005 TT20 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
250776 2005 TZ23 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
250777 2005 TG27 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
250778 2005 TN27 01/10/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
250779 2005 TL39 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
250780 2005 TE42 03/10/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
250781 2005 TK46 01/10/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
250782 2005 TU60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
250783 2005 TE73 05/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
250784 2005 TC74 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
250785 2005 TP74 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
250786 2005 TZ75 04/10/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
250787 2005 TA77 05/10/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
250788 2005 TG77 06/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
250789 2005 TT77 06/10/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
250790 2005 TK86 04/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
250791 2005 TU95 06/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
250792 2005 TO101 07/10/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
250793 2005 TF118 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
250794 2005 TC129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
250795 2005 TZ131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
250796 2005 TF134 10/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
250797 2005 TF138 07/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
250798 2005 TQ163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
250799 2005 TR190 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
250800 2005 TK195 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL