Danh sách tiểu hành tinh/251501–251600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
251501 2008 EU125 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
251502 2008 EU128 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251503 2008 EC129 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
251504 2008 EC146 14/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
251505 2008 EQ151 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
251506 2008 FB2 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
251507 2008 FJ3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
251508 2008 FD8 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
251509 2008 FY13 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
251510 2008 FZ32 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
251511 2008 FQ41 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
251512 2008 FK58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
251513 2008 FY61 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
251514 2008 FH68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
251515 2008 FJ78 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
251516 2008 FJ81 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
251517 2008 FZ117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
251518 2008 FW118 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
251519 2008 FY123 29/03/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
251520 2008 FB131 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
251521 2008 GO3 06/04/2008 Kanab E. E. Sheridan 4,6 km MPC · JPL
251522 2008 GZ33 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
251523 2008 GA49 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251524 2008 GU50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
251525 2008 GX60 05/04/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
251526 2008 GX98 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251527 2008 GV137 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
251528 2008 GU141 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
251529 2008 HR1 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
251530 2008 HT16 25/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
251531 2008 HA28 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
251532 2008 HE30 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251533 2008 JQ17 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
251534 2008 KK4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
251535 2008 KK8 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
251536 2008 SK257 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
251537 2008 UE5 26/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
251538 2008 WZ128 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
251539 2008 XQ43 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
251540 2008 YF1 19/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
251541 2008 YG172 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
251542 2009 AB47 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251543 2009 BM62 18/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
251544 2009 BA70 25/01/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
251545 2009 BK97 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
251546 2009 BR147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
251547 2009 BA150 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251548 2009 BO177 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
251549 2009 CE23 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251550 2009 CP30 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
251551 2009 CJ31 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
251552 2009 CO44 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251553 2009 CC50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
251554 2009 CX58 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
251555 2009 CF64 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251556 2009 DY14 20/02/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 980 m MPC · JPL
251557 2009 DJ15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
251558 2009 DD18 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
251559 2009 DV45 23/02/2009 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
251560 2009 DY60 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
251561 2009 DV63 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251562 2009 DQ71 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
251563 2009 DN91 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
251564 2009 DP120 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251565 2009 DQ130 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
251566 2009 DL141 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
251567 2009 DQ141 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
251568 2009 EL15 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251569 2009 EB18 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
251570 2009 ES22 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251571 2009 ES26 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
251572 2009 FN1 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
251573 2009 FA8 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
251574 2009 FN18 19/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
251575 2009 FE25 23/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
251576 2009 FB27 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
251577 2009 FQ44 21/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
251578 2009 FX45 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
251579 2009 FZ47 19/03/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
251580 2009 FC50 27/03/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
251581 2009 FJ61 16/03/2009 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
251582 2009 FL68 19/03/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
251583 2009 FZ68 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
251584 2009 FP70 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
251585 2009 FM71 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
251586 2009 FC75 16/03/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
251587 2009 FU75 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
251588 2009 FE76 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
251589 2009 HW1 17/04/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
251590 2009 HT6 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
251591 2009 HQ10 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
251592 2009 HK12 18/04/2009 Piszkéstető K. Sárneczky 2,8 km MPC · JPL
251593 2009 HC25 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
251594 2009 HY26 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
251595 Rudolfböttger 2009 HA36 20/04/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 1,2 km MPC · JPL
251596 2009 HV38 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
251597 2009 HP39 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
251598 2009 HA40 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
251599 2009 HE64 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
251600 2009 HQ69 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL