Danh sách tiểu hành tinh/250601–250700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
250601 2005 EF154 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
250602 2005 EU157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
250603 2005 EH158 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
250604 2005 EC177 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
250605 2005 EU197 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
250606 Bichat 2005 EL222 12/03/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 820 m MPC · JPL
250607 2005 EV234 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
250608 2005 EB247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
250609 2005 EF247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
250610 2005 EH269 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
250611 2005 ED280 10/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
250612 2005 EQ295 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
250613 2005 FU5 30/03/2005 Jarnac Jarnac Obs. 1,3 km MPC · JPL
250614 2005 GG 01/04/2005 Socorro LINEAR APO 1,6 km MPC · JPL
250615 2005 GB10 01/04/2005 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
250616 2005 GP13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
250617 2005 GD27 03/04/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
250618 2005 GR30 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
250619 2005 GS52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
250620 2005 GE59 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch APO 650 m MPC · JPL
250621 2005 GE79 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
250622 2005 GY83 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
250623 2005 GR95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
250624 2005 GO110 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
250625 2005 GR126 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
250626 2005 GR136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
250627 2005 GH144 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
250628 2005 GX157 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
250629 2005 GX169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
250630 2005 GD182 14/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
250631 2005 HE5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
250632 2005 JS12 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,6 km MPC · JPL
250633 2005 JC14 01/05/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
250634 2005 JR25 03/05/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
250635 2005 JE36 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
250636 2005 JW43 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
250637 2005 JL47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
250638 2005 JT60 08/05/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
250639 2005 JZ100 09/05/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
250640 2005 JL111 09/05/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
250641 2005 JB118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
250642 2005 JN120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
250643 2005 JW127 12/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
250644 2005 JC128 12/05/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
250645 2005 JU132 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
250646 2005 JC140 14/05/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
250647 2005 JQ140 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
250648 2005 JF148 15/05/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
250649 2005 JW161 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
250650 2005 JX178 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
250651 2005 JB181 14/05/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
250652 2005 KD11 31/05/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
250653 2005 KG14 31/05/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
250654 2005 LN5 02/06/2005 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
250655 2005 LJ26 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
250656 2005 LZ36 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
250657 2005 MQ3 25/06/2005 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
250658 2005 MG11 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
250659 2005 MO16 25/06/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
250660 2005 NN21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
250661 2005 NU21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
250662 2005 NS22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
250663 2005 NT22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
250664 2005 ND24 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
250665 2005 NZ32 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
250666 2005 NL61 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
250667 2005 NQ67 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
250668 2005 NA73 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
250669 2005 NE109 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,7 km MPC · JPL
250670 2005 NO124 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
250671 2005 OX7 30/07/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
250672 2005 ON21 28/07/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
250673 2005 ON22 31/07/2005 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
250674 2005 OV22 29/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 4,9 km MPC · JPL
250675 2005 OV25 31/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
250676 2005 PU3 06/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
250677 2005 PC22 06/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
250678 2005 PK23 09/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
250679 2005 QM2 24/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
250680 2005 QC5 26/08/2005 Siding Spring SSS 400 m MPC · JPL
250681 2005 QA9 25/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
250682 2005 QT16 25/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
250683 2005 QD31 22/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
250684 2005 QB35 25/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
250685 2005 QC40 26/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
250686 2005 QK43 26/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
250687 2005 QW51 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
250688 2005 QX94 27/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
250689 2005 QC102 27/08/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
250690 2005 QH103 27/08/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
250691 2005 QZ114 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
250692 2005 QA115 27/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
250693 2005 QX116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
250694 2005 QX122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
250695 2005 QN129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
250696 2005 QF142 30/08/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
250697 2005 QY151 31/08/2005 Palomar NEAT APO 930 m MPC · JPL
250698 2005 QZ170 29/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
250699 2005 QG172 29/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
250700 2005 QC173 29/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL