Danh sách tiểu hành tinh/25101–25200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
25101 1998 RJ48 14/09/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
25102 Zhaoye 1998 RW50 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25103 Kimdongyoung 1998 RC51 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25104 Chohyunghoon 1998 RY51 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
25105 Kimnayeon 1998 RJ52 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25106 Ryoojungmin 1998 RC53 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25107 1998 RL54 14/09/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
25108 Boström 1998 RV55 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
25109 Hofving 1998 RR56 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
25110 1998 RC61 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
25111 Klokun 1998 RG64 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25112 Mymeshkovych 1998 RL65 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
25113 Benwasserman 1998 RS65 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
25114 1998 RJ66 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25115 Drago 1998 RP66 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
25116 Jonathanwang 1998 RW68 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
25117 1998 RX68 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
25118 Kevlin 1998 RM71 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25119 Kakani 1998 RA72 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
25120 Yvetteleung 1998 RN73 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25121 1998 RL75 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25122 Kaitlingus 1998 RJ77 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25123 1998 RA78 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
25124 Zahramaarouf 1998 RC78 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
25125 Brodallan 1998 RN78 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25126 1998 RO78 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25127 Laurentbrunetto 1998 SZ 16/09/1998 Caussols ODAS 6,1 km MPC · JPL
25128 1998 SK1 16/09/1998 Caussols ODAS 8,7 km MPC · JPL
25129 Uranoscope 1998 SP1 16/09/1998 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
25130 1998 SV1 16/09/1998 Caussols ODAS 8,3 km MPC · JPL
25131 Katiemelua 1998 SY3 18/09/1998 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
25132 1998 SO9 17/09/1998 Xinglong SCAP 8,5 km MPC · JPL
25133 Douglin 1998 SU14 18/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
25134 1998 SC17 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
25135 1998 SX21 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,2 km MPC · JPL
25136 1998 SE22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,0 km MPC · JPL
25137 Seansolomon 1998 SS23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
25138 Jaumann 1998 SM24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
25139 Roatsch 1998 SN25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
25140 Schmedemann 1998 SU25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
25141 1998 SC27 20/09/1998 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
25142 Hopf 1998 SA28 26/09/1998 Prescott P. G. Comba 4,9 km MPC · JPL
25143 Itokawa 1998 SF36 26/09/1998 Socorro LINEAR 330 m MPC · JPL
25144 1998 SC43 23/09/1998 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
25145 1998 SH43 23/09/1998 Xinglong SCAP 8,6 km MPC · JPL
25146 1998 SN43 24/09/1998 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
25147 1998 SZ45 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
25148 1998 SE47 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
25149 1998 SM49 22/09/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,8 km MPC · JPL
25150 1998 SB51 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
25151 Stefanschröder 1998 SS53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
25152 Toplis 1998 SX53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
25153 Tomhockey 1998 SY53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
25154 Ayers 1998 SZ54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
25155 van Belle 1998 SA55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
25156 Shkolnik 1998 SL55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
25157 Fabian 1998 SA56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
25158 Berman 1998 SF57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
25159 Michaelwest 1998 SN57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
25160 Joellama 1998 SN58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
25161 Strosahl 1998 SR58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
25162 Beckage 1998 ST59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
25163 Williammcdonald 1998 SC60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,1 km MPC · JPL
25164 Sonomastate 1998 SJ62 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
25165 Leget 1998 SK62 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
25166 Thompson 1998 SM62 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
25167 1998 SO64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
25168 1998 SC65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
25169 1998 SR65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
25170 1998 SB66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
25171 1998 SX66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
25172 1998 SF67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
25173 1998 SN71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
25174 1998 SQ72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
25175 Lukeandraka 1998 SX75 29/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25176 Thomasaunins 1998 ST81 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25177 1998 ST84 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25178 Shreebose 1998 SA96 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
25179 1998 SG100 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
25180 Kenyonconlin 1998 SM107 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
25181 1998 SN108 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
25182 Siddhawan 1998 ST110 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25183 Grantfisher 1998 SJ115 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25184 Taylorgaines 1998 SL115 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
25185 1998 SR115 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
25186 1998 SY115 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25187 1998 SH116 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
25188 1998 SR117 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
25189 Glockner 1998 SD118 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
25190 Thomasgoodin 1998 SM118 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
25191 Rachelouise 1998 SE123 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
25192 1998 SU124 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
25193 Taliagreene 1998 SV126 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
25194 1998 ST132 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
25195 1998 SR133 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
25196 1998 SH134 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
25197 1998 SX137 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
25198 Kylienicole 1998 SC138 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25199 Jiahegu 1998 SB139 26/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
25200 1998 SK139 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL