Danh sách tiểu hành tinh/25201–25300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
25201 1998 SV140 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25202 1998 SW140 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25203 1998 SP143 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
25204 1998 SP144 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
25205 1998 SQ144 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
25206 1998 SX145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
25207 1998 SY145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
25208 1998 SK146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
25209 1998 SO146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
25210 1998 SE147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
25211 1998 SU147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
25212 Ayushgupta 1998 SU149 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25213 1998 SP159 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
25214 1998 SS162 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
25215 1998 SC164 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
25216 Enricobernardi 1998 TU1 10/10/1998 Pleiade F. Castellani, I. Dal Prete 4,4 km MPC · JPL
25217 1998 TX1 13/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
25218 1998 TZ1 13/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 6,3 km MPC · JPL
25219 1998 TM5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
25220 1998 TQ6 15/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
25221 1998 TJ10 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
25222 1998 TT13 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
25223 1998 TT26 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
25224 1998 TD27 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
25225 Patrickbenson 1998 TN30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
25226 Brasch 1998 TP30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
25227 Genehill 1998 TQ30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
25228 Mikekitt 1998 TR30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
25229 Karenkitt 1998 TV30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
25230 Borgis 1998 TT31 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
25231 Naylor 1998 TW32 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
25232 Schatz 1998 TN33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
25233 Tallman 1998 TD34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
25234 Odell 1998 TW34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
25235 1998 UC3 20/10/1998 Caussols ODAS 3,8 km MPC · JPL
25236 1998 UT6 18/10/1998 Gekko T. Kagawa 7,3 km MPC · JPL
25237 Hurwitz 1998 UG7 20/10/1998 Prescott P. G. Comba 7,2 km MPC · JPL
25238 1998 UJ7 21/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
25239 1998 UB8 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 6,9 km MPC · JPL
25240 Qiansanqiang 1998 UO8 16/10/1998 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
25241 1998 UF14 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
25242 1998 UH15 20/10/1998 Granville R. G. Davis 5,4 km MPC · JPL
25243 1998 UQ15 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
25244 1998 UV15 24/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
25245 1998 UW18 26/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 9,4 km MPC · JPL
25246 1998 UX18 26/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,0 km MPC · JPL
25247 1998 UW19 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,3 km MPC · JPL
25248 1998 UX19 24/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,7 km MPC · JPL
25249 1998 UV22 31/10/1998 Gekko T. Kagawa 7,7 km MPC · JPL
25250 Jonnapeterson 1998 UX23 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
25251 1998 UL25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
25252 1998 UC26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
25253 1998 UV29 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
25254 1998 UM32 29/10/1998 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
25255 1998 UX32 28/10/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
25256 Imbrie-Moore 1998 UG34 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25257 Elizmakarron 1998 UF42 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25258 Nathaniel 1998 VU 07/11/ 1998 Kleť M. Tichý, J. Tichá 5,9 km MPC · JPL
25259 Lucarnold 1998 VK4 11/11/ 1998 Caussols ODAS 7,0 km MPC · JPL
25260 1998 VN5 08/11/ 1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 10 km MPC · JPL
25261 1998 VX5 11/11/ 1998 Gekko T. Kagawa 8,0 km MPC · JPL
25262 1998 VL14 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25263 1998 VM16 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
25264 Erickeen 1998 VP16 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
25265 1998 VR17 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25266 Taylorkinyon 1998 VS20 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
25267 1998 VH21 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
25268 1998 VP23 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
25269 1998 VY23 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25270 1998 VR27 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
25271 1998 VT27 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
25272 1998 VK32 14/11/ 1998 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
25273 Barrycarole 1998 VN32 15/11/ 1998 Cocoa I. P. Griffin 5,3 km MPC · JPL
25274 1998 VE33 15/11/ 1998 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
25275 Jocelynbell 1998 VF33 14/11/ 1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
25276 Dimai 1998 VJ33 15/11/ 1998 Pianoro V. Goretti 5,1 km MPC · JPL
25277 1998 VR34 14/11/ 1998 Uenohara N. Kawasato 3,4 km MPC · JPL
25278 1998 VD51 13/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
25279 1998 VF52 13/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25280 1998 VY53 14/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
25281 1998 WP 16/11/ 1998 High Point D. K. Chesney 13 km MPC · JPL
25282 1998 WR 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
25283 1998 WU 17/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
25284 1998 WL2 17/11/ 1998 Catalina CSS 9,6 km MPC · JPL
25285 1998 WB7 17/11/ 1998 Uenohara N. Kawasato 7,6 km MPC · JPL
25286 1998 WC8 18/11/ 1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,9 km MPC · JPL
25287 1998 WR9 28/11/ 1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,2 km MPC · JPL
25288 1998 WM10 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
25289 1998 WE12 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
25290 Vibhuti 1998 WH14 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25291 1998 WO16 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
25292 1998 WQ16 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
25293 1998 WS16 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25294 Johnlaberee 1998 WA17 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
25295 1998 WK17 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
25296 1998 WD20 26/11/ 1998 Kashihara F. Uto 9,4 km MPC · JPL
25297 1998 WW20 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
25298 Fionapaine 1998 WB22 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
25299 1998 WX22 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
25300 Andyromine 1998 WE23 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL