Danh sách tiểu hành tinh/24101–24200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
24101 Cassini 1999 VA9 09/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,1 km MPC · JPL
24102 Jacquescassini 1999 VD9 09/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,8 km MPC · JPL
24103 Dethury 1999 VS9 09/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,9 km MPC · JPL
24104 Vinissac 1999 VZ9 09/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,2 km MPC · JPL
24105 Broughton 1999 VE10 09/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,7 km MPC · JPL
24106 1999 VA12 10/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,3 km MPC · JPL
24107 1999 VS19 12/11/ 1999 Zeno T. Stafford 16 km MPC · JPL
24108 1999 VL20 11/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,5 km MPC · JPL
24109 1999 VO20 11/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,0 km MPC · JPL
24110 1999 VP20 11/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,3 km MPC · JPL
24111 1999 VY22 13/11/ 1999 High Point D. K. Chesney 5,3 km MPC · JPL
24112 1999 VO23 14/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,4 km MPC · JPL
24113 1999 VQ23 14/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,1 km MPC · JPL
24114 1999 VV23 14/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,0 km MPC · JPL
24115 1999 VH24 15/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,2 km MPC · JPL
24116 1999 VK24 15/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,5 km MPC · JPL
24117 1999 VQ26 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24118 Babazadeh 1999 VX28 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
24119 Katherinrose 1999 VB32 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
24120 Jeremyblum 1999 VR33 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
24121 Achandran 1999 VV33 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
24122 1999 VW34 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
24123 Timothychang 1999 VU35 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24124 Dozier 1999 VH36 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
24125 Sapphozoe 1999 VS36 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
24126 Gudjonson 1999 VC49 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
24127 1999 VZ52 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
24128 Hipsman 1999 VU53 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24129 Oliviahu 1999 VJ62 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
24130 Alexhuang 1999 VW63 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
24131 Jonathuggins 1999 VG65 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
24132 1999 VS67 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
24133 Chunkaikao 1999 VW67 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
24134 Cliffordkim 1999 VD70 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
24135 Lisann 1999 VA71 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
24136 1999 VL72 14/11/ 1999 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
24137 1999 VP72 09/11/ 1999 Stroncone A. Vagnozzi 5,1 km MPC · JPL
24138 Benjaminlu 1999 VB81 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24139 Brianmcarthy 1999 VE89 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
24140 Evanmirts 1999 VQ89 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24141 1999 VN113 04/11/ 1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
24142 1999 VP114 09/11/ 1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
24143 1999 VY124 10/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
24144 Philipmocz 1999 VU137 12/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
24145 1999 VD154 13/11/ 1999 Catalina CSS 9,3 km MPC · JPL
24146 Benjamueller 1999 VY158 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
24147 Stefanmuller 1999 VH162 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
24148 Mychajliw 1999 VM169 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
24149 Raghavan 1999 VL173 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
24150 1999 VN174 13/11/ 1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
24151 1999 VR184 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
24152 Ramasesh 1999 VR185 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
24153 Davidalex 1999 VE188 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
24154 Ayonsen 1999 VP188 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
24155 Serganov 1999 VX188 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
24156 Hamsasridhar 1999 VZ188 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
24157 Toshiyanagisawa 1999 VN192 01/11/ 1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
24158 Kokubo 1999 VV192 01/11/ 1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
24159 Shigetakahashi 1999 VY192 01/11/ 1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
24160 1999 VS207 09/11/ 1999 Stroncone Santa Lucia Obs. 4,8 km MPC · JPL
24161 1999 VU219 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24162 Askaci 1999 WD 17/11/ 1999 Olathe L. Robinson 6,5 km MPC · JPL
24163 1999 WT1 25/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
24164 1999 WM3 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
24165 1999 WQ3 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
24166 1999 WW3 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
24167 1999 WC4 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 9,7 km MPC · JPL
24168 Hexlein 1999 WH9 29/11/ 1999 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 3,3 km MPC · JPL
24169 1999 WQ11 29/11/ 1999 Oohira T. Urata 3,3 km MPC · JPL
24170 1999 WB13 29/11/ 1999 Bédoin P. Antonini 2,2 km MPC · JPL
24171 1999 XE1 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
24172 1999 XG1 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
24173 SLAS 1999 XS1 03/12/1999 Oaxaca J. M. Roe 4,0 km MPC · JPL
24174 1999 XZ4 04/12/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
24175 1999 XD5 04/12/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
24176 1999 XP6 04/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
24177 1999 XJ7 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,6 km MPC · JPL
24178 1999 XL7 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 16 km MPC · JPL
24179 1999 XS7 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,3 km MPC · JPL
24180 1999 XH8 03/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,3 km MPC · JPL
24181 1999 XN8 02/12/1999 Kvistaberg UDAS 6,0 km MPC · JPL
24182 1999 XP11 05/12/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
24183 1999 XV11 06/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
24184 1999 XS13 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
24185 1999 XM14 03/12/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 8,5 km MPC · JPL
24186 Shivanisud 1999 XL18 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
24187 1999 XO18 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
24188 Matthewage 1999 XS24 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
24189 Lewasserman 1999 XR25 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
24190 Xiaoyunyin 1999 XT28 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
24191 Qiaochuyuan 1999 XK30 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
24192 1999 XM30 06/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
24193 1999 XF32 06/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
24194 Paľuš 1999 XU35 08/12/1999 Modra A. Galád, D. Kalmančok 9,1 km MPC · JPL
24195 1999 XD36 06/12/1999 Gekko T. Kagawa 5,7 km MPC · JPL
24196 1999 XG37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,8 km MPC · JPL
24197 1999 XP37 07/12/1999 Črni Vrh Črni Vrh 4,0 km MPC · JPL
24198 Xiaomengzeng 1999 XB39 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
24199 Tsarevsky 1999 XD39 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
24200 Peterbrooks 1999 XB40 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL