Danh sách tiểu hành tinh/250801–250900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
250801 2005 UD2 22/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,8 km MPC · JPL
250802 2005 UD14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
250803 2005 UJ14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
250804 2005 UL14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
250805 2005 UY18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
250806 2005 UG30 23/10/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
250807 2005 UW33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
250808 2005 UH36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
250809 2005 UB41 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
250810 2005 UX50 23/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
250811 2005 UJ51 23/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
250812 2005 UA54 23/10/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
250813 2005 UX54 23/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
250814 2005 UC55 23/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
250815 2005 UB58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
250816 2005 UW58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
250817 2005 UD59 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
250818 2005 UU67 22/10/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
250819 2005 UC68 22/10/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
250820 2005 UE69 23/10/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
250821 2005 UF69 23/10/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
250822 2005 UO69 23/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
250823 2005 UF71 23/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
250824 2005 UM71 23/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
250825 2005 UV72 23/10/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
250826 2005 UQ74 23/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
250827 2005 US74 23/10/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
250828 2005 UH77 24/10/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
250829 2005 UE85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
250830 2005 UZ90 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
250831 2005 UT95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
250832 2005 UE121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
250833 2005 UQ131 24/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
250834 2005 US140 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
250835 2005 UW140 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
250836 2005 UG142 25/10/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
250837 2005 UW143 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
250838 2005 UG144 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
250839 2005 UC149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
250840 Motörhead 2005 UT158 30/10/2005 Nogales J.-C. Merlin 3,2 km MPC · JPL
250841 2005 UV162 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
250842 2005 UG169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
250843 2005 UL175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
250844 2005 UX182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
250845 2005 UK190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
250846 2005 UK196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
250847 2005 UF197 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
250848 2005 UK198 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
250849 2005 UB216 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
250850 2005 UW216 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
250851 2005 UR219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
250852 2005 UU244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
250853 2005 UQ248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
250854 2005 UO257 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
250855 2005 UL263 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
250856 2005 UY273 24/10/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
250857 2005 UA285 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
250858 2005 UE292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
250859 2005 UG293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
250860 2005 UW314 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
250861 2005 UM316 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
250862 2005 UR318 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
250863 2005 UK329 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
250864 2005 UJ340 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
250865 2005 UR348 23/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
250866 2005 UM351 29/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
250867 2005 UZ381 25/10/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
250868 2005 UY388 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
250869 2005 UD400 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
250870 2005 UX412 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
250871 2005 UA431 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
250872 2005 UY439 29/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
250873 2005 UK441 29/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
250874 2005 UM444 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
250875 2005 UJ454 23/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
250876 2005 UM478 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
250877 2005 UH479 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
250878 2005 UF480 30/10/2005 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
250879 2005 UK481 30/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
250880 2005 UJ488 23/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
250881 2005 UK489 23/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
250882 2005 UN489 23/10/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
250883 2005 UZ501 28/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
250884 2005 UQ508 29/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
250885 2005 UG513 23/10/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
250886 2005 UA516 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 4,6 km MPC · JPL
250887 2005 UZ517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 4,8 km MPC · JPL
250888 2005 VJ30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
250889 2005 VF32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
250890 2005 VN37 03/11/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
250891 2005 VL42 03/11/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
250892 2005 VT58 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
250893 2005 VK61 05/11/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
250894 2005 VL72 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
250895 2005 VT75 02/11/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
250896 2005 VL77 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
250897 2005 VU80 05/11/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
250898 2005 VL82 13/11/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
250899 2005 VP86 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
250900 2005 VY97 05/11/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL