Danh sách tiểu hành tinh/250901–251000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
250901 2005 VX101 01/11/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
250902 2005 VB103 02/11/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
250903 2005 VD103 02/11/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
250904 2005 VB111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
250905 2005 VZ130 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 4,5 km MPC · JPL
250906 2005 VB135 10/11/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
250907 2005 WK 19/11/2005 Wrightwood J. W. Young 2,6 km MPC · JPL
250908 2005 WK2 22/11/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
250909 2005 WO2 22/11/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
250910 2005 WC4 21/11/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
250911 2005 WR5 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
250912 2005 WJ6 21/11/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
250913 2005 WL6 21/11/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
250914 2005 WU6 21/11/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
250915 2005 WO7 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
250916 2005 WT8 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
250917 2005 WS13 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
250918 2005 WT17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
250919 2005 WV25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
250920 2005 WW27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
250921 2005 WH34 21/11/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
250922 2005 WH47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
250923 2005 WH55 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
250924 2005 WC72 22/11/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
250925 2005 WN72 25/11/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
250926 2005 WA74 26/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
250927 2005 WQ105 29/11/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
250928 2005 WR114 28/11/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
250929 2005 WK117 28/11/2005 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
250930 2005 WK118 28/11/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
250931 2005 WF122 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
250932 2005 WO124 25/11/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
250933 2005 WD184 28/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
250934 2005 WO192 25/11/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
250935 2005 WW194 30/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
250936 2005 XS5 01/12/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
250937 2005 XE22 02/12/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
250938 2005 XB58 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
250939 2005 XZ64 07/12/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
250940 2005 XN84 09/12/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
250941 2005 XP92 10/12/2005 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
250942 2005 YC123 24/12/2005 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
250943 2005 YK124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
250944 2005 YK211 27/12/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
250945 2005 YP214 30/12/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
250946 2005 YD282 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
250947 2005 YB287 28/12/2005 Junk Bond D. Healy 6,5 km MPC · JPL
250948 2006 BD39 24/01/2006 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
250949 2006 BT55 27/01/2006 Mayhill A. Lowe 620 m MPC · JPL
250950 2006 BH126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
250951 2006 BX256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
250952 2006 BA267 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
250953 2006 BL275 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
250954 2006 CJ8 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
250955 2006 CF68 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
250956 2006 DO7 20/02/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
250957 2006 DX40 22/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
250958 2006 DX41 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
250959 2006 DZ46 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
250960 2006 DB60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
250961 2006 DW96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
250962 2006 DU106 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
250963 2006 DX180 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
250964 2006 DJ197 24/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
250965 2006 EY38 04/03/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
250966 2006 FG7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
250967 2006 FN45 24/03/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
250968 2006 GM26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
250969 2006 HF26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
250970 2006 HQ35 19/04/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
250971 2006 HV39 21/04/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
250972 2006 HA60 25/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
250973 2006 HN70 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
250974 2006 HC83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
250975 2006 HH92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
250976 2006 HV101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
250977 2006 HT111 29/04/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
250978 2006 JL25 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
250979 2006 JB31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
250980 2006 JM35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
250981 2006 JC47 10/05/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
250982 2006 JX57 08/05/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
250983 2006 KE1 18/05/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
250984 2006 KC17 20/05/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
250985 2006 KO19 22/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
250986 2006 KG20 20/05/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
250987 2006 KH28 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
250988 2006 KK31 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
250989 2006 KX40 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
250990 2006 KH51 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
250991 2006 KG54 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
250992 2006 KK76 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
250993 2006 KH122 28/05/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
250994 2006 MR5 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
250995 2006 MO9 19/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
250996 2006 MK11 21/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
250997 2006 MW11 19/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
250998 2006 OY7 19/07/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
250999 2006 OQ12 18/07/2006 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
251000 2006 OY13 20/07/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also