Danh sách tiểu hành tinh/249801–249900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
249801 2000 YS93 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249802 2000 YZ138 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
249803 2001 AV7 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
249804 2001 AG30 04/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
249805 2001 AW45 06/01/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
249806 2001 BB24 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
249807 2001 BP58 21/01/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
249808 2001 BL79 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249809 2001 CL31 12/02/2001 Prescott P. G. Comba 5,3 km MPC · JPL
249810 2001 DR34 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
249811 2001 DX38 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
249812 2001 DW75 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249813 2001 DB100 17/02/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
249814 2001 DG103 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
249815 2001 FW4 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
249816 2001 FD90 26/03/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
249817 2001 FL105 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
249818 2001 FT114 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
249819 2001 FA117 19/03/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
249820 2001 FO148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
249821 2001 FS150 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
249822 2001 FY177 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
249823 2001 FK219 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 1,3 km MPC · JPL
249824 2001 GU6 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
249825 2001 HT43 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
249826 2001 HB51 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249827 2001 KR54 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249828 2001 KX61 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
249829 2001 LH18 13/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
249830 2001 OD12 20/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
249831 2001 OW24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
249832 2001 OU37 20/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
249833 2001 OP41 21/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
249834 2001 ON57 16/07/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
249835 2001 OD66 22/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
249836 2001 OJ88 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
249837 2001 OE97 25/07/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
249838 2001 OR104 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
249839 2001 PB10 08/08/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
249840 2001 PT16 09/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
249841 2001 PA33 10/08/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
249842 2001 PF33 10/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
249843 2001 PD34 10/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
249844 2001 PA35 10/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
249845 2001 PT43 14/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
249846 2001 PU46 13/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
249847 2001 PE59 14/08/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
249848 2001 PJ67 01/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
249849 2001 QA11 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249850 2001 QC17 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
249851 2001 QY41 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
249852 2001 QV46 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249853 2001 QC49 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
249854 2001 QG53 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249855 2001 QV55 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
249856 2001 QV56 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
249857 2001 QL104 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
249858 2001 QZ118 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
249859 2001 QK119 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
249860 2001 QL124 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
249861 2001 QC131 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
249862 2001 QB133 21/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
249863 2001 QP133 21/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
249864 2001 QC160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
249865 2001 QN162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
249866 2001 QM165 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
249867 2001 QP170 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
249868 2001 QO171 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
249869 2001 QF172 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
249870 2001 QV182 17/08/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
249871 2001 QZ190 22/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
249872 2001 QF201 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
249873 2001 QJ202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
249874 2001 QH207 23/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
249875 2001 QH210 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
249876 2001 QS213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
249877 2001 QG227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
249878 2001 QY246 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
249879 2001 QK253 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249880 2001 QT266 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249881 2001 QF271 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
249882 2001 QP271 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
249883 2001 QB279 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
249884 2001 QV286 17/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
249885 2001 RW9 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
249886 2001 RY11 09/09/2001 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
249887 2001 RR29 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
249888 2001 RD34 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
249889 2001 RS43 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
249890 2001 RN51 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
249891 2001 RS61 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
249892 2001 RU66 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
249893 2001 RS72 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
249894 2001 RF95 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
249895 2001 RU102 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
249896 2001 SK4 17/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
249897 2001 SD11 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
249898 2001 SG11 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
249899 2001 SL12 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
249900 2001 SZ60 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL