Danh sách tiểu hành tinh/249701–249800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
249701 2000 GT8 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249702 2000 GC129 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
249703 2000 GA166 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
249704 2000 HO1 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
249705 2000 HF72 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
249706 2000 JJ8 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
249707 2000 KA63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
249708 2000 OC47 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
249709 2000 OL68 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
249710 2000 QO13 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249711 2000 QM37 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249712 2000 QU68 24/08/2000 Wise Wise Obs. 1,1 km MPC · JPL
249713 2000 QX74 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
249714 2000 QQ143 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249715 2000 QE179 31/08/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
249716 2000 QF216 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
249717 2000 QV228 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
249718 2000 QS254 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249719 2000 RF25 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249720 2000 RV83 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249721 2000 RM86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
249722 2000 RU93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
249723 2000 SK10 22/09/2000 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
249724 2000 SR17 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
249725 2000 SY25 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249726 2000 SS26 23/09/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
249727 2000 SZ34 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249728 2000 SO35 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
249729 2000 SH40 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
249730 2000 SC45 28/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
249731 2000 SS54 24/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
249732 2000 SC82 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249733 2000 SL82 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249734 2000 SP88 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
249735 2000 SA94 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
249736 2000 SD104 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
249737 2000 SE138 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249738 2000 SB159 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
249739 2000 SN180 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
249740 2000 SF192 24/09/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
249741 2000 SE202 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
249742 2000 SM207 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249743 2000 SR214 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
249744 2000 SR233 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249745 2000 SU233 21/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
249746 2000 SN236 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249747 2000 SE238 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249748 2000 SK239 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
249749 2000 SV250 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
249750 2000 SK282 23/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
249751 2000 SM306 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
249752 2000 SR306 30/09/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
249753 2000 SO307 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249754 2000 SB326 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
249755 2000 SJ350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
249756 2000 SD362 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
249757 2000 TG7 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
249758 2000 TG13 01/10/2000 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
249759 2000 TM27 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
249760 2000 TD49 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
249761 2000 UG35 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249762 2000 UM37 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
249763 2000 UW61 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
249764 2000 UN62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249765 2000 UU68 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
249766 2000 UF97 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249767 2000 VK9 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
249768 2000 VO29 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
249769 2000 VT51 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
249770 2000 VL53 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
249771 2000 VS53 03/11/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
249772 2000 VF62 15/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249773 2000 WV8 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
249774 2000 WD18 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
249775 2000 WO40 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
249776 2000 WD44 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
249777 2000 WE50 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
249778 2000 WS64 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
249779 2000 WG67 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
249780 2000 WD86 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
249781 2000 WV121 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
249782 2000 WU126 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
249783 2000 WH137 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249784 2000 WD146 23/11/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
249785 2000 WU150 19/11/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
249786 2000 WD169 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
249787 2000 XE34 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
249788 2000 XA53 06/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
249789 2000 XC53 06/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
249790 2000 YN1 17/12/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
249791 2000 YK2 19/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
249792 2000 YN10 22/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
249793 2000 YB14 23/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
249794 2000 YO21 28/12/2000 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
249795 2000 YS44 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
249796 2000 YE56 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
249797 2000 YX59 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
249798 2000 YZ63 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
249799 2000 YX81 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249800 2000 YA91 30/12/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL