Danh sách tiểu hành tinh/249601–249700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
249601 1998 RY69 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
249602 1998 SY44 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249603 1999 FO3 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
249604 1999 HM12 17/04/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
249605 1999 RS76 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
249606 1999 RV93 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
249607 1999 RB144 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
249608 1999 RZ152 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
249609 1999 RL161 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249610 1999 RJ176 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249611 1999 RX185 09/09/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
249612 1999 RD207 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
249613 1999 RH207 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
249614 1999 TT4 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
249615 1999 TB5 02/10/1999 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
249616 1999 TS13 11/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 1,5 km MPC · JPL
249617 1999 TP21 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
249618 1999 TA30 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
249619 1999 TY34 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
249620 1999 TU35 05/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
249621 1999 TO37 01/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
249622 1999 TL42 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
249623 1999 TP46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
249624 1999 TF47 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
249625 1999 TY47 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
249626 1999 TZ49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
249627 1999 TC60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249628 1999 TQ62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
249629 1999 TO69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
249630 1999 TT71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249631 1999 TH107 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249632 1999 TT109 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
249633 1999 TT115 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
249634 1999 TP116 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
249635 1999 TQ120 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249636 1999 TT137 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
249637 1999 TY137 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
249638 1999 TP146 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249639 1999 TU162 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
249640 1999 TW168 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
249641 1999 TO182 11/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
249642 1999 TU188 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
249643 1999 TM190 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
249644 1999 TB204 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
249645 1999 TV212 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249646 1999 TN237 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
249647 1999 TE238 04/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
249648 1999 TU252 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
249649 1999 TC256 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
249650 1999 TB259 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
249651 1999 TH266 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
249652 1999 TY268 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
249653 1999 TV314 08/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
249654 1999 TR317 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
249655 1999 TW317 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
249656 1999 UU11 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
249657 1999 UF45 31/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
249658 1999 VL13 02/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249659 1999 VD14 02/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
249660 1999 VK16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249661 1999 VJ18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
249662 1999 VP27 03/11/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
249663 1999 VO41 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
249664 1999 VG42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
249665 1999 VJ53 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249666 1999 VM75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
249667 1999 VL102 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
249668 1999 VX107 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
249669 1999 VC110 09/11/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
249670 1999 VE129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
249671 1999 VT132 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
249672 1999 VE155 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
249673 1999 VY157 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
249674 1999 VM163 14/11/1999 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
249675 1999 VZ178 06/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
249676 1999 VK185 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
249677 1999 VU186 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
249678 1999 VC211 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
249679 1999 VB219 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
249680 1999 VH227 03/11/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
249681 1999 XH117 05/12/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
249682 1999 XW135 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249683 1999 XD155 08/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
249684 1999 XN256 07/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
249685 1999 YD4 19/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
249686 2000 AV 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
249687 2000 AY42 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
249688 2000 CL 02/02/2000 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
249689 2000 CE132 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
249690 2000 DP13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
249691 2000 DY21 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249692 2000 DE22 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
249693 2000 DE30 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
249694 2000 DW48 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
249695 2000 DR57 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
249696 2000 DO76 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249697 2000 EF16 04/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
249698 2000 ER84 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
249699 2000 EM143 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
249700 2000 FB28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL