Danh sách tiểu hành tinh/250501–250600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
250501 2004 GH1 09/04/2004 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
250502 2004 GJ4 11/04/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
250503 2004 GY4 11/04/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
250504 2004 GP5 11/04/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
250505 2004 GW40 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
250506 2004 GD45 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
250507 2004 HE2 16/04/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
250508 2004 HR18 17/04/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
250509 2004 HX28 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
250510 2004 HC78 16/04/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
250511 2004 JK29 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
250512 2004 LW6 11/06/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
250513 2004 MY4 22/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,9 km MPC · JPL
250514 2004 NA4 12/07/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
250515 2004 NM5 10/07/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
250516 2004 NY21 15/07/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
250517 2004 NC22 10/07/2004 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
250518 2004 NE31 11/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
250519 2004 OV3 17/07/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
250520 2004 OZ8 18/07/2004 Siding Spring SSS 6,2 km MPC · JPL
250521 2004 PT 06/08/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
250522 2004 PQ20 06/08/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
250523 2004 PV33 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
250524 2004 PR39 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
250525 2004 PY39 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
250526 Steinerzsuzsanna 2004 PO42 11/08/2004 Piszkéstető K. Sárneczky, T. Szalai 3,7 km MPC · JPL
250527 2004 PH49 08/08/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
250528 2004 PO54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
250529 2004 PT75 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 6,5 km MPC · JPL
250530 2004 PM79 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
250531 2004 PG92 12/08/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
250532 2004 PM104 13/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
250533 2004 PU111 11/08/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
250534 2004 QW4 21/08/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,1 km MPC · JPL
250535 2004 QA5 17/08/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
250536 2004 QJ9 20/08/2004 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
250537 2004 QL14 21/08/2004 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
250538 2004 QE15 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
250539 2004 QJ25 25/08/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
250540 2004 QL27 23/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
250541 2004 RR2 05/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,8 km MPC · JPL
250542 2004 RK12 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
250543 2004 RG21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
250544 2004 RM33 07/09/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
250545 2004 RY59 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
250546 2004 RX71 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
250547 2004 RM84 09/09/2004 Altschwendt W. Ries 5,3 km MPC · JPL
250548 2004 RO86 07/09/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
250549 2004 RA88 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
250550 2004 RJ90 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
250551 2004 RM123 07/09/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
250552 2004 RP123 07/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
250553 2004 RC138 08/09/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
250554 2004 RL157 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
250555 2004 RY159 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
250556 2004 RO162 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
250557 2004 RW174 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
250558 2004 RZ175 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
250559 2004 RB190 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
250560 2004 RL193 10/09/2004 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
250561 2004 RW224 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
250562 2004 RW252 15/09/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
250563 2004 RG305 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
250564 2004 RG318 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
250565 2004 RL335 15/09/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
250566 2004 SZ33 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
250567 2004 TH78 04/10/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
250568 2004 TA117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
250569 2004 TK204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
250570 2004 TW314 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
250571 2004 TY323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
250572 2004 WZ7 19/11/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
250573 2004 XO1 01/12/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
250574 2004 XP99 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
250575 2004 XK146 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
250576 2004 YB25 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
250577 2005 AC 01/01/2005 Catalina CSS APO 810 m MPC · JPL
250578 2005 AK12 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
250579 2005 AF18 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
250580 2005 AY19 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
250581 2005 AE32 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
250582 2005 AY35 13/01/2005 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
250583 2005 AF41 15/01/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
250584 2005 AM68 13/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
250585 2005 AA82 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
250586 2005 BS16 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
250587 2005 CS9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
250588 2005 CY18 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
250589 2005 CM20 02/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
250590 2005 CW31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
250591 2005 CN68 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
250592 2005 CO80 14/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
250593 2005 EA13 02/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
250594 2005 EB13 02/03/2005 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
250595 2005 EZ21 03/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
250596 2005 EO60 04/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
250597 2005 EJ69 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
250598 2005 EJ81 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
250599 2005 EZ98 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
250600 2005 EG136 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL