Danh sách tiểu hành tinh/249901–250000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
249901 2001 SZ82 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249902 2001 SX86 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
249903 2001 SK89 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
249904 2001 SG90 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
249905 2001 SK91 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
249906 2001 SE94 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
249907 2001 SQ104 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249908 2001 SR143 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
249909 2001 SC152 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
249910 2001 SO162 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
249911 2001 SN166 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
249912 2001 SW170 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
249913 2001 SS179 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
249914 2001 SX181 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
249915 2001 SQ192 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
249916 2001 SV204 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
249917 2001 SN234 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249918 2001 SS259 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
249919 2001 SL261 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
249920 2001 SK288 28/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
249921 2001 SV292 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
249922 2001 SG295 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
249923 2001 SZ319 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
249924 2001 SR322 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
249925 2001 SJ333 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
249926 2001 SQ346 25/09/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
249927 2001 SS353 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
249928 2001 TV3 07/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
249929 2001 TD14 12/10/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,7 km MPC · JPL
249930 2001 TO15 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
249931 2001 TH44 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
249932 2001 TJ52 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
249933 2001 TB54 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
249934 2001 TA93 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
249935 2001 TE115 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
249936 2001 TR124 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
249937 2001 TP127 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
249938 2001 TN128 13/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
249939 2001 TX141 10/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
249940 2001 TL166 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
249941 2001 TZ167 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
249942 2001 TB168 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
249943 2001 TD177 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
249944 2001 TV178 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
249945 2001 TS179 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
249946 2001 TP187 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
249947 2001 TU196 15/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
249948 2001 TT198 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
249949 2001 TZ199 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
249950 2001 TQ212 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
249951 2001 TT215 13/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
249952 2001 TD222 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
249953 2001 TG228 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
249954 2001 TQ234 15/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
249955 2001 TJ238 15/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
249956 2001 UM8 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
249957 2001 UG11 18/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
249958 2001 UE26 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
249959 2001 UA27 16/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
249960 2001 UQ38 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
249961 2001 UV49 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
249962 2001 UM54 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
249963 2001 UK71 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249964 2001 UN71 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
249965 2001 UD77 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
249966 2001 UJ98 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249967 2001 UO121 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
249968 2001 UV125 23/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
249969 2001 UC170 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
249970 2001 UP183 16/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
249971 2001 UM193 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
249972 2001 UV197 19/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
249973 2001 UL218 26/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
249974 2001 UZ229 17/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
249975 2001 VU4 11/11/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
249976 2001 VK41 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
249977 2001 VE48 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
249978 2001 VB50 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
249979 2001 VM51 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
249980 2001 VE78 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
249981 2001 VR101 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
249982 2001 VC102 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
249983 2001 VF125 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
249984 2001 WM18 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
249985 2001 WR23 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
249986 2001 WV28 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
249987 2001 WK51 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
249988 2001 WJ58 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
249989 2001 XS8 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
249990 2001 XV48 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249991 2001 XX65 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
249992 2001 XM90 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
249993 2001 XT92 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249994 2001 XB111 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
249995 2001 XO128 14/12/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
249996 2001 XC191 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
249997 2001 XE202 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249998 2001 XO204 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
249999 2001 XC218 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
250000 2001 XB242 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also