Danh sách tiểu hành tinh/250001–250100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
250001 2001 XR265 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
250002 2001 YJ51 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
250003 2001 YQ59 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
250004 2001 YD107 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
250005 2001 YB126 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
250006 2002 AT 05/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,2 km MPC · JPL
250007 2002 AR9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
250008 2002 AO31 08/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
250009 2002 AV38 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
250010 2002 AF44 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
250011 2002 AY48 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
250012 2002 AX51 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
250013 2002 AT73 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
250014 2002 AZ75 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
250015 2002 AQ86 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
250016 2002 AB94 08/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
250017 2002 AK110 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
250018 2002 AQ126 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
250019 2002 AF141 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
250020 2002 AB161 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
250021 2002 AH201 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
250022 2002 BF16 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
250023 2002 CV7 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
250024 2002 CA12 06/02/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
250025 2002 CE19 04/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
250026 2002 CL23 05/02/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
250027 2002 CQ37 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
250028 2002 CO46 07/02/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 900 m MPC · JPL
250029 2002 CQ49 03/02/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
250030 2002 CQ51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
250031 2002 CD71 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
250032 2002 CQ71 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
250033 2002 CW80 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
250034 2002 CV81 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
250035 2002 CZ116 15/02/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 2,4 km MPC · JPL
250036 2002 CO118 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
250037 2002 CG125 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
250038 2002 CC152 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
250039 2002 CH164 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
250040 2002 CA167 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
250041 2002 CT182 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
250042 2002 CH210 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
250043 2002 CA214 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
250044 2002 CL223 11/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
250045 2002 CX227 06/02/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
250046 2002 CD228 06/02/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
250047 2002 CF239 11/02/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
250048 2002 CE247 15/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
250049 2002 CQ253 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
250050 2002 CQ277 07/02/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
250051 2002 CM295 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
250052 2002 CC297 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
250053 2002 CK299 12/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
250054 2002 CR301 12/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
250055 2002 CH303 14/02/2002 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 5,3 km MPC · JPL
250056 2002 CX305 03/02/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
250057 2002 CS308 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
250058 2002 CP312 06/02/2002 La Silla C. Barbieri 860 m MPC · JPL
250059 2002 CK316 06/02/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
250060 2002 DQ16 20/02/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
250061 2002 EO 05/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,1 km MPC · JPL
250062 2002 ED8 12/03/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
250063 2002 EC40 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
250064 2002 EH56 13/03/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
250065 2002 EB62 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
250066 2002 EE62 13/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
250067 2002 EP62 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
250068 2002 EZ75 14/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
250069 2002 ED81 13/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
250070 2002 EO82 13/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
250071 2002 EO89 12/03/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
250072 2002 EB99 15/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
250073 2002 EN114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
250074 2002 EE117 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
250075 2002 EY123 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
250076 2002 EL135 14/03/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
250077 2002 EE144 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
250078 2002 EO149 15/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
250079 2002 EG154 13/03/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
250080 2002 EQ155 05/03/2002 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
250081 2002 ED158 05/03/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
250082 2002 EM161 06/03/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
250083 2002 EH162 12/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
250084 2002 FD26 19/03/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
250085 2002 FJ33 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
250086 2002 GW 03/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
250087 2002 GW24 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
250088 2002 GA26 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
250089 2002 GH35 01/04/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
250090 2002 GE48 04/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
250091 2002 GF64 08/04/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
250092 2002 GN66 08/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
250093 2002 GC67 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
250094 2002 GU83 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
250095 2002 GL89 08/04/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
250096 2002 GK98 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
250097 2002 GW100 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
250098 2002 GR104 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
250099 2002 GF128 12/04/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
250100 2002 GZ139 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL