Danh sách tiểu hành tinh/248901–249000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
248901 2006 UQ337 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
248902 2006 UC347 20/10/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
248903 2006 UF358 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
248904 2006 VE 01/11/2006 Wrightwood J. W. Young 1,8 km MPC · JPL
248905 2006 VM6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
248906 2006 VX14 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
248907 2006 VU39 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
248908 Ginostrada 2006 VY45 15/11/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 4,2 km MPC · JPL
248909 2006 VR52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
248910 2006 VW64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
248911 2006 VQ66 11/11/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
248912 2006 VY68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
248913 2006 VQ80 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
248914 2006 VM84 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248915 2006 VS89 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
248916 2006 VF90 14/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
248917 2006 VE110 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
248918 2006 VU123 14/11/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
248919 2006 VO128 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
248920 2006 VS133 15/11/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
248921 2006 VS143 15/11/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
248922 2006 VT145 15/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
248923 2006 VB148 15/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
248924 2006 VR152 09/11/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
248925 2006 VN156 13/11/2006 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
248926 2006 WZ2 17/11/2006 Catalina CSS AMO 2,9 km MPC · JPL
248927 2006 WD5 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
248928 2006 WY7 16/11/2006 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
248929 2006 WZ11 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
248930 2006 WL22 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
248931 2006 WY26 18/11/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
248932 2006 WE27 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
248933 2006 WA33 16/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
248934 2006 WK52 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
248935 2006 WH55 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
248936 2006 WH57 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
248937 2006 WY68 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
248938 2006 WT81 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
248939 2006 WX107 19/11/2006 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
248940 2006 WB109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
248941 2006 WP115 20/11/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
248942 2006 WA125 22/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
248943 2006 WU130 18/11/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
248944 2006 WN137 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
248945 2006 WH146 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
248946 2006 WH148 20/11/2006 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
248947 2006 WR152 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
248948 2006 WG170 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
248949 2006 WD184 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
248950 2006 WP188 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
248951 2006 XA4 13/12/2006 Vicques M. Ory 2,3 km MPC · JPL
248952 2006 XB5 01/12/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
248953 2006 XX11 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
248954 2006 XB17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
248955 2006 XC21 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
248956 2006 XF29 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
248957 2006 XE52 14/12/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
248958 2006 XJ54 15/12/2006 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
248959 2006 XL66 13/12/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
248960 2006 YT1 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
248961 2006 YW3 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
248962 2006 YG6 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
248963 2006 YK15 20/12/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
248964 2006 YA16 21/12/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
248965 2006 YD16 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
248966 2006 YX45 21/12/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
248967 2007 AF 07/01/2007 Eskridge G. Hug 6,1 km MPC · JPL
248968 2007 BP30 24/01/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
248969 2007 BJ36 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
248970 Giannimorandi 2007 BC49 19/01/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 5,5 km MPC · JPL
248971 2007 BD54 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
248972 2007 CO4 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
248973 2007 CS4 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
248974 2007 DU7 18/02/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 4,4 km MPC · JPL
248975 2007 DS38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
248976 2007 DM97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
248977 2007 DL109 16/02/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
248978 2007 DH111 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
248979 2007 DY113 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
248980 2007 DW115 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
248981 2007 EB14 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
248982 2007 EO22 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
248983 2007 EE44 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
248984 2007 EP73 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
248985 2007 EU147 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
248986 2007 EX147 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
248987 2007 EM180 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
248988 2007 EU201 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
248989 2007 EM212 08/03/2007 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
248990 2007 FX3 18/03/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 16 km MPC · JPL
248991 2007 FL22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
248992 2007 GG9 08/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
248993 Jonava 2007 GM28 14/04/2007 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,5 km MPC · JPL
248994 2007 GG45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
248995 2007 HU48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
248996 2007 HK62 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16 km MPC · JPL
248997 2007 HP86 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
248998 2007 JH29 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
248999 2007 JL29 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
249000 2007 JX34 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also