Danh sách tiểu hành tinh/248801–248900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
248801 2006 SJ122 19/09/2006 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
248802 2006 SQ126 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
248803 2006 SB130 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
248804 2006 SK132 16/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
248805 2006 SZ132 16/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
248806 2006 SD145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
248807 2006 SC148 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
248808 2006 SV155 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
248809 2006 SX162 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
248810 2006 SC163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
248811 2006 SJ167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
248812 2006 SU167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
248813 2006 SC175 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
248814 2006 SD197 16/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
248815 2006 ST198 22/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
248816 2006 SZ212 26/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
248817 2006 SQ213 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
248818 2006 SZ217 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,2 km MPC · JPL
248819 2006 SB253 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
248820 2006 SS265 26/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
248821 2006 SJ269 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
248822 2006 SO270 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
248823 2006 SX277 28/09/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
248824 2006 SA281 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
248825 2006 SE284 26/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
248826 2006 SX302 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248827 2006 SE315 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
248828 2006 SG343 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
248829 2006 SJ357 30/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
248830 2006 ST359 30/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
248831 2006 SC365 30/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
248832 2006 SK365 30/09/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
248833 2006 SK366 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
248834 2006 SG367 25/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
248835 2006 SX368 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 78 km MPC · JPL
248836 2006 SF387 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,6 km MPC · JPL
248837 2006 SH393 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
248838 2006 SW402 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,6 km MPC · JPL
248839 Mazeikiai 2006 SY406 25/09/2006 Moletai K. Černis 2,7 km MPC · JPL
248840 2006 TE 01/10/2006 Hibiscus S. F. Hönig 3,0 km MPC · JPL
248841 2006 TG4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
248842 2006 TJ11 15/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 6,0 km MPC · JPL
248843 2006 TU12 10/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
248844 2006 TY20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
248845 2006 TJ26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
248846 2006 TQ30 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
248847 2006 TC51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
248848 2006 TK55 12/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
248849 2006 TA61 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
248850 2006 TA62 09/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
248851 2006 TV68 11/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
248852 2006 TC69 11/10/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
248853 2006 TO72 11/10/2006 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
248854 2006 TV75 11/10/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
248855 2006 TW76 11/10/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
248856 2006 TL85 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248857 2006 TF98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
248858 2006 TE101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
248859 2006 TK105 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
248860 2006 UM5 16/10/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,3 km MPC · JPL
248861 2006 UO7 16/10/2006 Catalina CSS 1000 m MPC · JPL
248862 2006 UN8 16/10/2006 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
248863 2006 UW10 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
248864 2006 UD12 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
248865 2006 UL53 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
248866 2006 UN55 17/10/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 1,4 km MPC · JPL
248867 2006 UP56 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
248868 2006 UA58 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
248869 2006 UH67 16/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
248870 2006 UR71 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
248871 2006 UT84 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
248872 2006 UA101 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248873 2006 UA104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
248874 2006 UZ114 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
248875 2006 UA127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
248876 2006 UH133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
248877 2006 UG144 19/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
248878 2006 UZ149 20/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
248879 2006 UK153 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
248880 2006 UB175 16/10/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
248881 2006 UO181 16/10/2006 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
248882 2006 UE184 19/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
248883 2006 UA187 19/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
248884 2006 UJ189 19/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
248885 2006 UQ190 19/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
248886 2006 UC200 21/10/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
248887 2006 UD204 22/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
248888 2006 UU219 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
248889 2006 UD220 16/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
248890 2006 UL222 17/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
248891 2006 UB229 20/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
248892 2006 UJ229 20/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
248893 2006 UQ240 23/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
248894 2006 UJ266 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
248895 2006 UF268 27/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
248896 2006 UE270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
248897 2006 UV272 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248898 2006 UB275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
248899 2006 UZ284 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,9 km MPC · JPL
248900 2006 UJ328 17/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL