Danh sách tiểu hành tinh/248701–248800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
248701 2006 MK10 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
248702 2006 MF14 17/06/2006 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
248703 2006 MK14 18/06/2006 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
248704 2006 MS14 30/06/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,7 km MPC · JPL
248705 2006 MY14 23/06/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
248706 2006 NC 01/07/2006 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 1,4 km MPC · JPL
248707 2006 OH3 19/07/2006 Lulin Observatory LUSS 1,6 km MPC · JPL
248708 2006 OK9 23/07/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,9 km MPC · JPL
248709 2006 OC10 21/07/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
248710 2006 OY12 20/07/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
248711 2006 OC17 21/07/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
248712 2006 OS21 28/07/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
248713 2006 PS 06/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
248714 2006 PC5 12/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
248715 2006 PK16 15/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
248716 2006 PC33 13/08/2006 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
248717 2006 QQ4 18/08/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 2,6 km MPC · JPL
248718 2006 QM9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
248719 2006 QR9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
248720 2006 QX14 17/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
248721 2006 QK18 17/08/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
248722 2006 QW18 17/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
248723 2006 QN19 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
248724 2006 QO21 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
248725 2006 QE22 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
248726 2006 QB23 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
248727 2006 QA29 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
248728 2006 QD48 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
248729 2006 QS50 22/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
248730 2006 QG61 21/08/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
248731 2006 QV65 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
248732 2006 QK66 21/08/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
248733 2006 QP111 21/08/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
248734 2006 QQ112 23/08/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
248735 2006 QA118 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
248736 2006 QM118 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
248737 2006 QS118 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
248738 2006 QG131 21/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
248739 2006 QA132 22/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
248740 2006 QO136 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
248741 2006 QJ137 30/08/2006 Marly Naef Obs. 3,4 km MPC · JPL
248742 2006 QP139 17/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
248743 2006 QJ155 18/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
248744 2006 QE163 29/08/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
248745 2006 QJ166 29/08/2006 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
248746 2006 QG167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
248747 2006 QY168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
248748 2006 RN 01/09/2006 Vicques M. Ory 5,2 km MPC · JPL
248749 2006 RU 02/09/2006 Majorca Mallorca Obs. 3,0 km MPC · JPL
248750 Asteroidday 2006 RH1 04/09/2006 Roeser M. Dawson 4,8 km MPC · JPL
248751 2006 RM6 14/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
248752 2006 RM14 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
248753 2006 RA18 14/09/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
248754 2006 RC19 14/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
248755 2006 RW23 13/09/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
248756 2006 RD31 15/09/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
248757 2006 RK32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
248758 2006 RF37 12/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
248759 2006 RW47 14/09/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
248760 2006 RA58 15/09/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
248761 2006 RB58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
248762 2006 RG62 12/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
248763 2006 RR65 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
248764 2006 RO69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
248765 2006 RT69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
248766 2006 RV70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248767 2006 RC82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
248768 2006 RA92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
248769 2006 RU93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
248770 2006 RA98 13/09/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
248771 2006 RU122 06/09/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
248772 2006 SH5 16/09/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
248773 2006 SV8 17/09/2006 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
248774 2006 ST12 16/09/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
248775 2006 SH14 17/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
248776 2006 SW16 17/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
248777 2006 SJ18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
248778 2006 SE19 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
248779 2006 SV26 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
248780 2006 SH34 17/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
248781 2006 SP35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
248782 2006 SX37 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
248783 2006 SY42 18/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
248784 2006 SF46 18/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
248785 2006 SG49 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
248786 2006 SA54 16/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
248787 2006 SD57 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,6 km MPC · JPL
248788 2006 SM59 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
248789 2006 SR59 17/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
248790 2006 SR61 16/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
248791 2006 SR77 24/09/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 3,2 km MPC · JPL
248792 2006 SS78 16/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
248793 2006 SD85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
248794 2006 SV92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248795 2006 SC94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248796 2006 SC104 19/09/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
248797 2006 SS113 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
248798 2006 SR114 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
248799 2006 SW115 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
248800 2006 SK119 18/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL