Danh sách tiểu hành tinh/249501–249600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
249501 2009 YY3 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
249502 2009 YL16 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
249503 2009 YW20 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
249504 2009 YB25 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
249505 2010 AG6 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
249506 2010 AK34 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
249507 2010 AD54 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
249508 2010 AE55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
249509 2010 AR61 12/01/2010 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
249510 2010 AT65 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
249511 2010 AA76 12/01/2010 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
249512 2010 AT76 06/01/2010 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
249513 2010 CD41 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
249514 Donaldroyer 2010 CZ44 11/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
249515 Heinrichsen 2010 CF48 12/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
249516 Aretha 2010 CV60 15/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
249517 2010 CM62 09/02/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
249518 2010 CO70 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
249519 Whitneyclavin 2010 CA130 11/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
249520 Luppino 2010 CG181 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
249521 Truth 2010 CU212 06/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
249522 Johndailey 2010 DP15 16/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
249523 Friedan 2010 DO53 22/02/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
249524 2010 ED34 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
249525 2010 FM55 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
249526 2010 FY84 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
249527 2010 FQ91 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
249528 2010 GS29 08/04/2010 Purple Mountain PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
249529 2010 GE31 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
249530 Ericrice 2010 GJ92 14/04/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
249531 2010 GV117 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
249532 2010 GN120 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
249533 2010 GX125 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
249534 2010 GY132 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
249535 2010 GD135 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
249536 2010 GF156 09/04/2010 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
249537 2010 GK157 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
249538 2010 GT161 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
249539 Pedrosevilla 2010 HY7 16/04/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
249540 Eugeniescott 2010 HX14 18/04/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
249541 Steinem 2010 HR25 19/04/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
249542 2010 HS37 21/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
249543 2010 HA40 21/04/2010 WISE WISE 6,4 km MPC · JPL
249544 Ianmclean 2010 HQ44 23/04/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
249545 2010 HB45 23/04/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
249546 2010 HE47 23/04/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
249547 2010 HZ83 28/04/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
249548 2010 HT107 25/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
249549 2010 JU33 04/05/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
249550 2010 JY39 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
249551 2010 JM72 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
249552 2010 JQ84 05/05/2010 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
249553 2010 JV136 14/05/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
249554 2010 JL150 10/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
249555 2010 JN168 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
249556 2010 KX29 18/05/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
249557 2010 KW37 17/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
249558 2858 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 820 m MPC · JPL
249559 3079 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
249560 4176 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
249561 4547 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
249562 5019 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
249563 2233 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
249564 2238 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
249565 2298 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
249566 3386 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
249567 5102 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
249568 1985 RX 14/09/1985 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
249569 1989 SL3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
249570 1992 SV2 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
249571 1993 TM30 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
249572 1994 RR18 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
249573 1994 RA25 12/09/1994 Xinglong SCAP 5,0 km MPC · JPL
249574 1994 UD10 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
249575 1995 BM10 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
249576 1995 FH2 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249577 1995 SH16 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
249578 1995 SS24 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
249579 1995 SC27 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
249580 1995 SU34 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
249581 1995 SX87 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
249582 1995 SD88 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249583 1995 TB12 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
249584 1995 UP10 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
249585 1995 UF15 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
249586 1995 WJ10 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
249587 1995 WA23 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
249588 1996 RP15 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
249589 1996 TM19 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
249590 1996 UG2 17/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
249591 1997 BO5 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
249592 1997 CL 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
249593 1997 CL9 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
249594 1997 CK23 04/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
249595 1997 GH28 13/04/1997 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,1 km MPC · JPL
249596 1997 RG5 08/09/1997 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
249597 1997 SW17 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
249598 1997 WB7 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
249599 1997 YN3 21/12/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
249600 1998 AP3 02/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL