Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/248601–248700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
248601 2006 DH32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
248602 2006 DN38 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
248603 2006 DB43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
248604 2006 DF49 21/02/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
248605 2006 DB55 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
248606 2006 DL67 22/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
248607 2006 DU73 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
248608 2006 DM95 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
248609 2006 DJ110 25/02/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
248610 2006 DJ120 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
248611 2006 DL131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248612 2006 DO135 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
248613 2006 DB136 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
248614 2006 DY141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
248615 2006 DB150 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
248616 2006 DC153 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
248617 2006 DC193 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
248618 2006 DM215 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
248619 2006 EA2 03/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,0 km MPC · JPL
248620 2006 ET17 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
248621 2006 EY19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
248622 2006 EC40 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
248623 2006 EO44 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
248624 2006 EP56 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
248625 2006 FM 16/03/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
248626 2006 FL3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
248627 2006 FR4 23/03/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
248628 2006 FJ11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
248629 2006 FT16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
248630 2006 FD21 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
248631 2006 FL24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
248632 2006 FL28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
248633 2006 FJ43 29/03/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
248634 2006 FU48 24/03/2006 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
248635 2006 FJ52 27/03/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
248636 2006 FQ53 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
248637 2006 GD2 02/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
248638 2006 GO12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
248639 2006 GE27 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
248640 2006 GH31 02/04/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
248641 2006 GF40 06/04/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
248642 2006 GG40 06/04/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
248643 2006 GR40 06/04/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
248644 2006 HH2 18/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
248645 2006 HK4 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
248646 2006 HP7 19/04/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
248647 2006 HL19 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
248648 2006 HL38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
248649 2006 HW41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
248650 2006 HC47 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
248651 2006 HN54 20/04/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
248652 2006 HQ56 19/04/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
248653 2006 HD57 23/04/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
248654 2006 HE64 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
248655 2006 HJ64 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
248656 2006 HW66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
248657 2006 HC77 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
248658 2006 HK81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
248659 2006 HJ84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
248660 2006 HA87 29/04/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
248661 2006 HY94 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
248662 2006 HM117 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
248663 2006 HN151 30/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
248664 2006 HW151 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
248665 2006 JQ13 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248666 2006 JB14 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
248667 2006 JX16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
248668 2006 JY20 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
248669 2006 JQ25 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
248670 2006 JV25 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
248671 2006 JN38 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
248672 2006 JX40 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
248673 2006 JT44 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
248674 2006 JK49 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
248675 2006 JS54 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
248676 2006 JF57 14/05/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
248677 2006 JO80 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
248678 2006 KC9 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
248679 2006 KJ9 19/05/2006 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
248680 2006 KO11 19/05/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
248681 2006 KH20 20/05/2006 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
248682 2006 KN39 20/05/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
248683 2006 KT41 19/05/2006 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
248684 2006 KU45 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
248685 2006 KG52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
248686 2006 KW53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
248687 2006 KJ57 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
248688 2006 KR61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248689 2006 KM71 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
248690 2006 KV74 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
248691 2006 KN78 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
248692 2006 KR80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
248693 2006 KQ94 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
248694 2006 KH101 25/05/2006 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
248695 2006 KO109 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
248696 2006 KZ115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
248697 2006 KM118 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
248698 2006 KX120 20/05/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
248699 2006 KE121 23/05/2006 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
248700 2006 MD7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL