Danh sách tiểu hành tinh/247901–248000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
247901 2003 UF277 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
247902 2003 UJ281 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
247903 2003 UO296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
247904 2003 UC315 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
247905 2003 UE338 18/10/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
247906 2003 UR353 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
247907 2003 UE373 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
247908 2003 VS 05/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
247909 2003 VA5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
247910 2003 VC11 15/11/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
247911 2003 VO12 04/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
247912 2003 WO22 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
247913 2003 WA27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
247914 2003 WN29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
247915 2003 WT29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
247916 2003 WO34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
247917 2003 WJ38 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247918 2003 WB47 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
247919 2003 WK57 18/11/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
247920 2003 WF65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
247921 2003 WA67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
247922 2003 WO67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
247923 2003 WF71 20/11/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
247924 2003 WH74 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
247925 2003 WD87 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247926 2003 WU100 21/11/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
247927 2003 WR101 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247928 2003 WT125 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
247929 2003 WZ132 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247930 2003 WK136 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247931 2003 WG146 23/11/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
247932 2003 WB159 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
247933 2003 WL162 30/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
247934 2003 WJ189 20/11/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
247935 2003 WS190 29/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
247936 2003 XJ1 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247937 2003 XQ14 04/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247938 2003 XK16 14/12/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
247939 2003 XW17 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
247940 2003 XX21 15/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
247941 2003 XN42 15/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
247942 2003 XM43 04/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
247943 2003 YH7 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
247944 2003 YO10 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
247945 2003 YU12 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
247946 2003 YE20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
247947 2003 YP20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
247948 2003 YD28 17/12/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
247949 2003 YN33 17/12/2003 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
247950 2003 YE40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
247951 2003 YR43 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
247952 2003 YE46 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
247953 2003 YF63 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247954 2003 YP67 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
247955 2003 YW70 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
247956 2003 YC77 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
247957 2003 YH79 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
247958 2003 YH99 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
247959 2003 YX106 22/12/2003 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
247960 2003 YL117 27/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
247961 2003 YA123 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
247962 2003 YZ130 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
247963 2003 YY136 27/12/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
247964 2003 YF139 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247965 2003 YO148 29/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
247966 2003 YQ148 29/12/2003 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
247967 2003 YD149 29/12/2003 Catalina CSS 21 km MPC · JPL
247968 2003 YN150 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
247969 2004 AG17 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
247970 2004 AJ20 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
247971 2004 BA48 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
247972 2004 BB73 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247973 2004 BJ84 25/01/2004 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
247974 2004 BR101 29/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
247975 2004 BZ101 29/01/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
247976 2004 BF102 29/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
247977 2004 BK104 23/01/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
247978 2004 BJ105 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
247979 2004 CM5 10/02/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
247980 2004 CF14 11/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
247981 2004 CT16 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
247982 2004 CE18 10/02/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
247983 2004 CZ32 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
247984 2004 CL71 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
247985 2004 CB72 13/02/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
247986 2004 CU77 11/02/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
247987 2004 CV77 11/02/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
247988 2004 CF78 11/02/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
247989 2004 CW91 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
247990 2004 CG118 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
247991 2004 CA122 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
247992 2004 CF122 12/02/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
247993 2004 CL123 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
247994 2004 CO128 14/02/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
247995 2004 DJ10 18/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
247996 2004 DV12 16/02/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
247997 2004 DT22 18/02/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
247998 2004 DS46 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
247999 2004 DN55 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
248000 2004 DX59 26/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also