Danh sách tiểu hành tinh/249001–249100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
249001 2007 JM45 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
249002 2007 MZ19 21/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
249003 2007 NA 04/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
249004 2007 PM5 06/08/2007 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
249005 2007 PB9 09/08/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 16 km MPC · JPL
249006 2007 PR16 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249007 2007 PY37 13/08/2007 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
249008 2007 QJ 16/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 4,9 km MPC · JPL
249009 2007 QB2 21/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 5,8 km MPC · JPL
249010 Abdel-Samad 249010|Abdel-Samad}} 26/08/2007 Wildberg R. Apitzsch 4,2 km MPC · JPL
249011 2007 RO6 03/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
249012 2007 RL31 05/09/2007 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
249013 2007 RK42 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
249014 2007 RZ45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
249015 2007 RN113 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
249016 2007 RK116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
249017 2007 RE119 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 6,4 km MPC · JPL
249018 2007 RF139 15/09/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,6 km MPC · JPL
249019 2007 RK149 12/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
249020 2007 RC171 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
249021 2007 RC179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
249022 2007 RZ179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
249023 2007 RS207 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
249024 2007 RP216 13/09/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
249025 2007 RZ233 12/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
249026 2007 RW262 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
249027 2007 RN280 13/09/2007 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
249028 2007 RS297 03/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
249029 2007 SZ6 18/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
249030 2007 SJ14 20/09/2007 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
249031 2007 SK23 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
249032 2007 TA 01/10/2007 Eskridge G. Hug 11 km MPC · JPL
249033 2007 TM2 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
249034 2007 TR16 04/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
249035 2007 TQ17 07/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 4,3 km MPC · JPL
249036 2007 TV20 09/10/2007 Altschwendt W. Ries 2,6 km MPC · JPL
249037 2007 TL22 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
249038 2007 TL46 08/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
249039 2007 TW61 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
249040 2007 TM62 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
249041 2007 TW70 13/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
249042 2007 TO71 15/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,0 km MPC · JPL
249043 2007 TA72 14/10/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,6 km MPC · JPL
249044 Barrymarshall 2007 TO72 15/10/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,1 km MPC · JPL
249045 2007 TR78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
249046 2007 TV82 08/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
249047 2007 TC91 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
249048 2007 TF114 08/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
249049 2007 TN122 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
249050 2007 TS127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
249051 2007 TM129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
249052 2007 TN129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
249053 2007 TC140 09/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
249054 2007 TB142 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
249055 2007 TW146 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
249056 2007 TK214 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249057 2007 TP220 08/10/2007 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
249058 2007 TX244 08/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
249059 2007 TP249 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
249060 2007 TT289 12/10/2007 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
249061 Antonyberger 2007 TG298 11/10/2007 Anderson Mesa L. H. Wasserman 3,3 km MPC · JPL
249062 2007 TR360 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
249063 2007 TS364 15/10/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
249064 2007 TP384 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
249065 2007 TR393 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
249066 2007 TF405 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
249067 2007 TW425 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
249068 2007 TY452 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
249069 2007 UP7 16/10/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
249070 2007 UU34 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
249071 2007 UK61 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
249072 2007 UE84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
249073 2007 UV85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
249074 2007 UE88 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
249075 2007 UE96 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
249076 2007 UE115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
249077 2007 US125 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
249078 2007 UR128 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
249079 2007 VU2 03/11/2007 La Cañada J. Lacruz 1,2 km MPC · JPL
249080 2007 VR5 04/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 6,2 km MPC · JPL
249081 2007 VT19 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
249082 2007 VF20 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
249083 2007 VT20 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
249084 2007 VB27 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
249085 2007 VH32 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
249086 2007 VR38 02/11/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
249087 2007 VC52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
249088 2007 VC55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
249089 2007 VL55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
249090 2007 VM62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
249091 2007 VV93 05/11/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
249092 2007 VJ119 04/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
249093 2007 VT158 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
249094 2007 VX161 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
249095 2007 VH166 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
249096 2007 VG176 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
249097 2007 VS176 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
249098 2007 VB181 07/11/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
249099 2007 VU190 11/11/2007 Lulin Observatory LUSS 2,9 km MPC · JPL
249100 2007 VZ239 07/11/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL