Danh sách tiểu hành tinh/247801–247900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
247801 2003 SF74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
247802 2003 SD76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
247803 2003 SD89 18/09/2003 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
247804 2003 SS90 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247805 2003 SF96 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
247806 2003 SV105 20/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
247807 2003 SD110 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
247808 2003 SS110 20/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
247809 2003 SN111 19/09/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
247810 2003 SE117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
247811 2003 SY121 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 740 m MPC · JPL
247812 2003 SB124 18/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
247813 2003 SW137 21/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
247814 2003 SF141 19/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
247815 2003 SS142 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
247816 2003 SQ144 19/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
247817 2003 SF147 20/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
247818 2003 SX150 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
247819 2003 SM154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
247820 2003 SC156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
247821 2003 SN170 22/09/2003 Uccle T. Pauwels 5,7 km MPC · JPL
247822 2003 SH180 19/09/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
247823 2003 SG185 21/09/2003 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
247824 2003 SD187 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
247825 2003 SF190 24/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
247826 2003 SC193 20/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
247827 2003 SN198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
247828 2003 SD208 23/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
247829 2003 SQ217 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
247830 2003 SG218 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
247831 2003 SP232 24/09/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
247832 2003 SW245 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
247833 2003 SO251 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
247834 2003 SF254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
247835 2003 ST255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
247836 2003 SA258 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
247837 2003 SV266 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247838 2003 SF275 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247839 2003 SJ280 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247840 2003 SK282 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
247841 2003 SQ283 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
247842 2003 SM292 25/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
247843 2003 ST318 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
247844 2003 SZ318 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
247845 2003 SA322 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
247846 2003 SS350 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
247847 2003 SH352 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
247848 2003 SF369 26/09/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
247849 2003 SX412 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
247850 2003 SX418 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
247851 2003 TY5 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
247852 2003 TY11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
247853 2003 TN18 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
247854 2003 TV19 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
247855 2003 UC4 16/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
247856 2003 UR7 18/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 6,3 km MPC · JPL
247857 2003 UN36 16/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
247858 2003 UA38 17/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247859 2003 UJ47 20/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
247860 2003 UM47 20/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
247861 2003 UB53 18/10/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
247862 2003 UL55 18/10/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
247863 2003 UQ74 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
247864 2003 UC76 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
247865 2003 UD80 17/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
247866 2003 UH82 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
247867 2003 UU94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
247868 2003 UY98 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
247869 2003 UW108 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
247870 2003 UU110 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
247871 2003 UA121 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
247872 2003 UH135 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
247873 2003 UH141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
247874 2003 UJ145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
247875 2003 UO145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
247876 2003 UP151 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
247877 2003 UU152 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
247878 2003 UX153 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
247879 2003 UR161 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
247880 2003 UW162 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
247881 2003 UG169 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
247882 2003 UN171 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
247883 2003 UF178 21/10/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
247884 2003 UV183 21/10/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
247885 2003 UU184 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
247886 2003 UR191 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
247887 2003 UK195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
247888 2003 UJ207 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
247889 2003 UA210 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
247890 2003 UY216 21/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
247891 2003 UB222 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
247892 2003 UA226 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
247893 2003 UX228 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
247894 2003 UN236 22/10/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
247895 2003 UC243 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
247896 2003 UG243 24/10/2003 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
247897 2003 UD244 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
247898 2003 UV246 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
247899 2003 UV249 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247900 2003 UL275 29/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL