Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/247701–247800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
247701 2003 CS4 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
247702 2003 CC7 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
247703 2003 CF8 01/02/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
247704 2003 CT9 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247705 2003 CF24 04/02/2003 La Silla C. Barbieri 3,4 km MPC · JPL
247706 2003 DJ4 21/02/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
247707 2003 DA7 23/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,0 km MPC · JPL
247708 2003 DT14 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
247709 2003 EV1 04/03/2003 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 5,0 km MPC · JPL
247710 2003 EV10 06/03/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
247711 2003 EU31 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247712 2003 EE39 08/03/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
247713 2003 EA57 09/03/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
247714 2003 EA58 09/03/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
247715 2003 FT1 24/03/2003 Črni Vrh H. Mikuž 4,1 km MPC · JPL
247716 2003 FW17 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
247717 2003 FA20 23/03/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
247718 2003 FT22 26/03/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
247719 2003 FD43 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
247720 2003 FS74 26/03/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
247721 2003 FX83 28/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
247722 2003 FX89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
247723 2003 FW90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
247724 2003 FM98 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
247725 2003 FC123 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
247726 2003 FM131 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
247727 2003 GC21 04/04/2003 Uccle Uccle Obs. 5,6 km MPC · JPL
247728 2003 GX23 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
247729 2003 GG30 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
247730 2003 GK51 07/04/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,6 km MPC · JPL
247731 2003 HN6 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
247732 2003 HZ18 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
247733 2003 HW19 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
247734 2003 HD27 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
247735 2003 HY37 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
247736 2003 HP51 30/04/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
247737 2003 JD10 01/05/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
247738 2003 KX1 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
247739 2003 KZ34 29/05/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247740 2003 LY3 05/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
247741 2003 LM5 05/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
247742 2003 LJ6 08/06/2003 Siding Spring R. H. McNaught 3,6 km MPC · JPL
247743 2003 MX7 28/06/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
247744 2003 ME9 28/06/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
247745 2003 NX8 04/07/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
247746 2003 NK10 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
247747 2003 OT10 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
247748 2003 OL16 27/07/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247749 2003 OT18 28/07/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
247750 2003 OW21 29/07/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
247751 2003 OG24 24/07/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
247752 2003 OE31 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
247753 2003 PE 01/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
247754 2003 PU 01/08/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
247755 2003 PA1 01/08/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
247756 2003 PH5 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
247757 2003 PM8 03/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
247758 2003 QH4 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
247759 2003 QE5 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,6 km MPC · JPL
247760 2003 QN5 21/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
247761 2003 QC11 20/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,1 km MPC · JPL
247762 2003 QF15 20/08/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
247763 2003 QX17 22/08/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
247764 2003 QL26 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
247765 2003 QU40 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247766 2003 QJ52 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247767 2003 QN52 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
247768 2003 QB54 23/08/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
247769 2003 QE66 22/08/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
247770 2003 QA74 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
247771 2003 QO87 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247772 2003 QM90 28/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247773 2003 QM100 28/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
247774 2003 QZ101 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
247775 2003 QW105 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
247776 2003 QL107 31/08/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247777 2003 QR110 31/08/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247778 2003 RF 01/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
247779 2003 RU 02/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
247780 2003 RA1 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
247781 2003 RQ4 03/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247782 2003 RZ7 03/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
247783 2003 RE11 13/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
247784 2003 RR13 15/09/2003 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
247785 2003 RK17 15/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
247786 2003 SR8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
247787 2003 SL13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
247788 2003 SE28 18/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
247789 2003 SL38 16/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
247790 2003 SZ38 16/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
247791 2003 SK39 16/09/2003 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
247792 2003 SM40 16/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
247793 2003 SR43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
247794 2003 SR46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
247795 2003 SX54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
247796 2003 SL59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
247797 2003 SN60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
247798 2003 SR60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
247799 2003 SR69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
247800 2003 SF72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL