Danh sách tiểu hành tinh/247601–247700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
247601 2002 TW212 07/10/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
247602 2002 TY225 08/10/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
247603 2002 TZ231 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
247604 2002 TX237 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247605 2002 TP254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
247606 2002 TO267 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
247607 2002 TP268 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
247608 2002 TZ272 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
247609 2002 TK277 10/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
247610 2002 TQ281 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247611 2002 TH288 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
247612 2002 TC289 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247613 2002 TS290 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
247614 2002 TT290 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247615 2002 TP292 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
247616 2002 TF300 15/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
247617 2002 TP303 05/10/2002 Palomar K. Černis 5,0 km MPC · JPL
247618 2002 TH309 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
247619 2002 TC312 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
247620 2002 TX318 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
247621 2002 TQ325 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
247622 2002 TH367 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
247623 2002 TS376 05/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
247624 2002 TD384 15/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
247625 2002 UT2 28/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
247626 2002 UV5 28/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
247627 2002 UF23 31/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
247628 2002 US24 29/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
247629 2002 UM25 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
247630 2002 UL28 30/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
247631 2002 UC47 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
247632 2002 UA71 30/10/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
247633 2002 VY4 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
247634 2002 VM12 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
247635 2002 VS29 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
247636 2002 VV39 05/11/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
247637 2002 VZ40 01/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
247638 2002 VP44 04/11/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
247639 2002 VV55 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247640 2002 VM65 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
247641 2002 VZ76 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
247642 2002 VH92 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247643 2002 VQ114 13/11/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
247644 2002 VF120 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247645 2002 VA123 13/11/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
247646 2002 VJ131 13/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 1,9 km MPC · JPL
247647 2002 VX132 01/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
247648 2002 VG135 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247649 2002 WG5 24/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
247650 2002 WK6 24/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
247651 2002 WK15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
247652 Hajossy 2002 WO21 26/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
247653 2002 WE28 24/11/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
247654 2002 XS10 03/12/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
247655 2002 XV19 02/12/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
247656 2002 XX26 05/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
247657 2002 XW52 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247658 2002 XN63 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247659 2002 XY64 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247660 2002 XC67 11/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
247661 2002 XF69 13/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
247662 2002 XU77 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
247663 2002 XO83 13/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247664 2002 XU83 13/12/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
247665 2002 XY89 14/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247666 2002 XT92 05/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,0 km MPC · JPL
247667 2002 XS99 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
247668 2002 XE103 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247669 2002 XO110 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
247670 2002 XE118 03/12/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
247671 2002 YM10 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
247672 2002 YD11 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
247673 2002 YS14 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
247674 2002 YM19 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
247675 2002 YP28 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
247676 2002 YW31 31/12/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
247677 2002 YA32 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
247678 2003 AS1 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247679 2003 AR4 01/01/2003 Kingsnake J. V. McClusky 6,8 km MPC · JPL
247680 2003 AJ5 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
247681 2003 AU12 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247682 2003 AU41 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
247683 2003 AE47 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247684 2003 AN64 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
247685 2003 AF67 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
247686 2003 AY73 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
247687 2003 AO75 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
247688 2003 BQ7 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
247689 2003 BM18 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
247690 2003 BA25 25/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
247691 2003 BU27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
247692 2003 BW29 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247693 2003 BU31 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247694 2003 BF36 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
247695 2003 BE37 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
247696 2003 BJ43 27/01/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
247697 2003 BE51 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
247698 2003 BZ51 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247699 2003 BC74 29/01/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
247700 2003 BC86 23/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL