Danh sách tiểu hành tinh/248501–248600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
248501 2005 UX478 28/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
248502 2005 UJ480 31/10/2005 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
248503 2005 UN480 23/10/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
248504 2005 UO481 30/10/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
248505 2005 UU482 22/10/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
248506 2005 UJ492 24/10/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
248507 2005 UN496 26/10/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
248508 2005 UY504 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 1,9 km MPC · JPL
248509 2005 UT514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,0 km MPC · JPL
248510 2005 UN519 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,6 km MPC · JPL
248511 2005 VN14 03/11/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
248512 2005 VG17 04/11/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
248513 2005 VC53 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
248514 2005 VV76 04/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
248515 2005 VX77 06/11/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
248516 2005 VU82 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
248517 2005 VA121 12/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
248518 2005 WC10 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
248519 2005 WB18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
248520 2005 WY25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
248521 2005 WL54 21/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
248522 2005 WS60 25/11/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
248523 2005 WG88 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
248524 2005 WC98 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
248525 2005 WA105 29/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
248526 2005 WR108 29/11/2005 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
248527 2005 WC121 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
248528 2005 WY121 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
248529 2005 WU134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,6 km MPC · JPL
248530 2005 WQ147 25/11/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
248531 2005 WU148 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
248532 2005 WH152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
248533 2005 WL180 21/11/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
248534 2005 WU180 22/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
248535 2005 WN184 29/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
248536 2005 WL185 29/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
248537 2005 WM185 30/11/2005 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
248538 2005 WU185 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
248539 2005 WP190 21/11/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
248540 2005 WY195 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
248541 2005 XW1 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
248542 2005 XK3 01/12/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
248543 2005 XU5 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
248544 2005 XJ24 02/12/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
248545 2005 XR26 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
248546 2005 XC28 01/12/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
248547 2005 XO41 07/12/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
248548 2005 XE54 04/12/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
248549 2005 XY76 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
248550 2005 XS92 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
248551 2005 XH115 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3,2 km MPC · JPL
248552 2005 YA 17/12/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 7,2 km MPC · JPL
248553 2005 YN16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
248554 2005 YW34 24/12/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
248555 2005 YV37 21/12/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
248556 2005 YU95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248557 2005 YA107 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
248558 2005 YV125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
248559 2005 YR147 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
248560 2005 YB175 30/12/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
248561 2005 YW204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
248562 2005 YZ208 22/12/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
248563 2005 YE211 25/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
248564 2005 YD257 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
248565 2005 YH289 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
248566 2006 AF3 02/01/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
248567 2006 AL22 05/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
248568 2006 AH45 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
248569 2006 AU74 08/01/2006 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
248570 2006 AY83 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
248571 2006 AL87 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
248572 2006 AA92 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
248573 2006 BY12 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
248574 2006 BC27 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
248575 2006 BC33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
248576 2006 BY58 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
248577 2006 BB63 21/01/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
248578 2006 BT89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248579 2006 BS120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
248580 2006 BF156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
248581 2006 BU187 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
248582 2006 BO211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
248583 2006 BX211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
248584 2006 BR219 28/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
248585 2006 BN223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
248586 2006 BU223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
248587 2006 BQ249 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
248588 2006 BH251 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248589 2006 BZ275 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
248590 2006 CS 01/02/2006 Siding Spring SSS APO 4,7 km MPC · JPL
248591 2006 CH40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
248592 2006 CP41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
248593 2006 CP66 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
248594 2006 DV10 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
248595 2006 DE14 22/02/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
248596 2006 DL14 22/02/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
248597 2006 DG22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
248598 2006 DG28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
248599 2006 DK31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
248600 2006 DL31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL