Danh sách tiểu hành tinh/246901–247000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
246901 1997 WW55 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
246902 1998 DT19 26/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
246903 1998 DA22 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
246904 1998 FD10 24/03/1998 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
246905 1998 FH20 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
246906 1998 HL10 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
246907 1998 KC3 23/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
246908 1998 MU1 16/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246909 1998 QV4 22/08/1998 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
246910 1998 QZ5 24/08/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
246911 1998 QY96 19/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
246912 1998 RB41 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
246913 Slocum 1998 SU63 23/09/1998 NRC-DAO G. C. L. Aikman 1,6 km MPC · JPL
246914 1998 SZ124 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
246915 1998 UK5 22/10/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
246916 1998 UZ5 22/10/1998 Caussols ODAS 6,0 km MPC · JPL
246917 1998 UR18 25/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
246918 1998 UN27 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
246919 1998 UB42 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
246920 1998 WY3 18/11/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
246921 1998 WT10 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
246922 1998 WR34 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
246923 1998 XW11 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
246924 1999 AJ1 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
246925 1999 BG3 19/01/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
246926 1999 BO11 20/01/1999 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
246927 1999 BF32 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246928 1999 CV2 09/02/1999 Ondřejov L. Kotková 3,2 km MPC · JPL
246929 1999 CW129 06/02/1999 Mauna Kea C. Veillet 2,8 km MPC · JPL
246930 1999 ET14 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
246931 1999 HE7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246932 1999 JR5 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
246933 1999 LN5 11/06/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
246934 1999 PL 06/08/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 5,3 km MPC · JPL
246935 1999 RB8 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
246936 1999 RT13 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
246937 1999 RF15 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
246938 1999 RU17 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
246939 1999 RX30 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
246940 1999 RK51 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
246941 1999 RF100 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
246942 1999 RV101 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
246943 1999 RF106 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
246944 1999 RD109 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
246945 1999 RP116 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
246946 1999 RC133 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
246947 1999 RW141 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
246948 1999 RB142 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
246949 1999 RE149 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
246950 1999 RY185 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
246951 1999 RL191 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
246952 1999 RC201 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
246953 1999 RU201 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
246954 1999 RH209 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
246955 1999 RV219 04/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
246956 1999 RA242 14/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
246957 1999 SA4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
246958 1999 SG21 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
246959 1999 TV3 02/10/1999 Ondřejov L. Kotková 1,1 km MPC · JPL
246960 1999 TS20 07/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
246961 1999 TT38 01/10/1999 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
246962 1999 TS39 03/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
246963 1999 TG45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
246964 1999 TG61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
246965 1999 TS70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
246966 1999 TX79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
246967 1999 TY106 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
246968 1999 TU125 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
246969 1999 TV135 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
246970 1999 TX138 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
246971 1999 TB149 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
246972 1999 TU150 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
246973 1999 TA155 07/10/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
246974 1999 TW155 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
246975 1999 TO170 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
246976 1999 TY190 12/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
246977 1999 TO220 01/10/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
246978 1999 TB221 02/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
246979 1999 TA230 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
246980 1999 TQ246 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
246981 1999 TG247 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
246982 1999 TM254 08/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
246983 1999 TW254 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
246984 1999 TM269 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
246985 1999 TZ270 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
246986 1999 TL274 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
246987 1999 TW291 10/10/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
246988 1999 TA307 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
246989 1999 TP320 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
246990 1999 UO27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
246991 1999 UY40 16/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
246992 1999 UT41 18/10/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
246993 1999 US52 31/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
246994 1999 UF53 20/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
246995 1999 UU58 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
246996 1999 UQ60 31/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
246997 1999 VG9 08/11/1999 Višnjan K. Korlević 6,9 km MPC · JPL
246998 1999 VG16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
246999 1999 VN41 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
247000 1999 VZ43 03/11/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also