Danh sách tiểu hành tinh/248001–248100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
248001 2004 DS71 17/02/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
248002 2004 EC16 12/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
248003 2004 EE25 15/03/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,4 km MPC · JPL
248004 2004 EG34 12/03/2004 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
248005 2004 EK36 13/03/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
248006 2004 EJ41 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248007 2004 EA45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248008 2004 EF46 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
248009 2004 EQ54 14/03/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
248010 2004 EZ56 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
248011 2004 EP69 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
248012 2004 EH94 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
248013 2004 EX108 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
248014 2004 FC13 16/03/2004 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
248015 2004 FL13 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
248016 2004 FM21 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248017 2004 FZ25 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
248018 2004 FU28 27/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
248019 2004 FP36 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
248020 2004 FX40 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
248021 2004 FP51 19/03/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
248022 2004 FQ65 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
248023 2004 FR66 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
248024 2004 FG74 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
248025 2004 FG75 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
248026 2004 FA77 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
248027 2004 FU92 18/03/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
248028 2004 FJ130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
248029 2004 FD135 27/03/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
248030 2004 FU165 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
248031 2004 GH2 09/04/2004 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
248032 2004 GV5 12/04/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
248033 2004 GA9 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
248034 2004 GT22 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
248035 2004 GK23 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
248036 2004 GY24 13/04/2004 Siding Spring SSS 6,6 km MPC · JPL
248037 2004 GL30 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
248038 2004 GH34 13/04/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
248039 2004 GD80 12/04/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
248040 2004 GW83 14/04/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
248041 2004 HN1 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
248042 2004 HF19 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
248043 2004 HQ29 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
248044 2004 HP37 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
248045 2004 HT49 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
248046 2004 HM55 24/04/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
248047 2004 HS63 26/04/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
248048 2004 HD70 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
248049 2004 JX11 13/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
248050 2004 JT14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
248051 2004 JZ21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248052 2004 JX55 14/05/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
248053 2004 KN14 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
248054 2004 KV17 27/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,0 km MPC · JPL
248055 2004 LT5 10/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
248056 2004 LB8 11/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
248057 2004 LN23 15/06/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
248058 2004 LF24 12/06/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
248059 2004 LV27 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
248060 2004 LE31 13/06/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
248061 2004 MD4 18/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
248062 2004 MV6 25/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
248063 2004 NE13 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
248064 2004 NH31 11/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
248065 2004 OZ 16/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
248066 2004 OA10 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
248067 2004 OO11 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
248068 2004 PT29 07/08/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
248069 2004 PX29 07/08/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
248070 2004 PX31 08/08/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
248071 2004 PA45 07/08/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
248072 2004 PP47 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
248073 2004 PT48 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
248074 2004 PD56 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,2 km MPC · JPL
248075 2004 PO56 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
248076 2004 PG65 10/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
248077 2004 PD83 10/08/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
248078 2004 PW91 12/08/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
248079 2004 PE100 11/08/2004 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
248080 2004 PL110 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
248081 2004 QA8 16/08/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
248082 2004 QY21 26/08/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
248083 2004 QU24 27/08/2004 Catalina CSS AMO 2,4 km MPC · JPL
248084 2004 QU26 27/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
248085 2004 RO 03/09/2004 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
248086 2004 RD1 03/09/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
248087 2004 RR5 04/09/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
248088 2004 RL13 06/09/2004 Needville Needville Obs. 4,0 km MPC · JPL
248089 2004 RF30 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
248090 2004 RA36 07/09/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
248091 2004 RV42 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
248092 2004 RL57 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
248093 2004 RH62 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
248094 2004 RE64 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
248095 2004 RX64 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
248096 2004 RJ73 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
248097 2004 RQ77 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
248098 2004 RG85 07/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 7,0 km MPC · JPL
248099 2004 RO87 07/09/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
248100 2004 RC91 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL