Danh sách tiểu hành tinh/246801–246900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
246801 2009 ER22 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
246802 2009 EN26 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
246803 2009 FB1 17/03/2009 Vicques M. Ory 7,4 km MPC · JPL
246804 2009 FJ7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
246805 2009 FH9 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
246806 2009 FX25 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
246807 2009 FE31 24/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
246808 2009 FC44 29/03/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
246809 2009 FP66 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
246810 2009 FH73 23/03/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,7 km MPC · JPL
246811 2009 GJ3 15/04/2009 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
246812 2009 HD60 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246813 2009 HD76 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
246814 2009 HE77 28/04/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
246815 2009 HG82 26/04/2009 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
246816 2009 HP98 23/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
246817 2009 KH1 17/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 15 km MPC · JPL
246818 2009 KA2 17/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
246819 2009 LO2 14/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
246820 2009 MP 17/06/2009 Mayhill A. Lowe 5,9 km MPC · JPL
246821 Satyarthi 2009 QW33 27/08/2009 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,8 km MPC · JPL
246822 2009 ST53 17/09/2009 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
246823 2009 TO35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
246824 2009 TR41 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
246825 2009 TK43 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
246826 2009 TX45 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
246827 2009 TT46 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
246828 2009 UF5 18/10/2009 Črni Vrh Črni Vrh 6,1 km MPC · JPL
246829 2009 UF71 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
246830 2009 UZ71 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246831 2009 UK81 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
246832 2009 UV135 24/10/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
246833 2009 UD136 24/10/2009 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
246834 2009 WJ10 19/11/2009 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
246835 2009 WA204 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
246836 2009 WH212 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
246837 Bethfabinsky 2010 CR51 13/02/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
246838 2010 CN144 13/02/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
246839 2010 CE148 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
246840 2010 DW45 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
246841 Williamirace 2010 DR58 24/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
246842 Dutchstapelbroek 2010 EZ5 02/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
246843 2010 EE31 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
246844 2010 EM73 13/03/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
246845 2010 EE121 14/03/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
246846 2010 EY126 15/03/2010 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
246847 2010 EO139 13/03/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
246848 2010 EL140 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
246849 2010 FB48 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 3,5 km MPC · JPL
246850 2010 FP55 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
246851 2010 GV24 07/04/2010 La Sagra Mallorca Obs. 5,0 km MPC · JPL
246852 2010 GM27 05/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
246853 2010 GU30 04/04/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
246854 2010 GL97 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246855 2010 GY116 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
246856 2010 GC117 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
246857 2010 HU77 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
246858 2010 HX78 25/04/2010 Nogales Tenagra II Obs. 3,4 km MPC · JPL
246859 2010 JZ115 05/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 1,1 km MPC · JPL
246860 2010 JK155 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
246861 Johnelwell 2010 KC18 17/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
246862 2655 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
246863 2697 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 910 m MPC · JPL
246864 6379 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 910 m MPC · JPL
246865 6770 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
246866 1356 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
246867 2057 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
246868 1366 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
246869 4583 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
246870 1993 RX14 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
246871 1993 TL14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
246872 1993 TK23 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
246873 1994 PQ7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
246874 1994 UE7 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246875 1994 WR6 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
246876 1994 XH2 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
246877 1995 DZ2 24/02/1995 Siding Spring R. H. McNaught 1,6 km MPC · JPL
246878 1995 OY5 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
246879 1995 SB19 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
246880 1995 SR54 17/09/1995 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
246881 1995 TZ2 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246882 1996 BB11 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246883 1996 BF12 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
246884 1996 EJ15 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
246885 1996 GV8 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
246886 1996 XY4 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
246887 1996 XK28 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
246888 1997 CE14 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
246889 1997 EB7 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
246890 1997 EF15 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
246891 1997 JY10 08/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
246892 1997 NU5 07/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246893 1997 OB1 29/07/1997 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 840 m MPC · JPL
246894 1997 SM6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
246895 1997 SP8 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246896 1997 SV9 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
246897 1997 SH15 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
246898 1997 SB31 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
246899 1997 TB5 01/10/1997 Caussols ODAS 4,3 km MPC · JPL
246900 1997 WB18 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL