Danh sách tiểu hành tinh/246701–246800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
246701 2009 AX31 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
246702 2009 AU32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
246703 2009 AO33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
246704 2009 AY34 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
246705 2009 AN36 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246706 2009 AQ48 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
246707 2009 BM4 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
246708 2009 BQ4 18/01/2009 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
246709 2009 BR6 18/01/2009 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
246710 2009 BO7 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
246711 2009 BJ8 17/01/2009 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
246712 2009 BS10 25/01/2009 Mayhill A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
246713 2009 BZ11 21/01/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
246714 2009 BR12 21/01/2009 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
246715 2009 BN16 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
246716 2009 BP16 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
246717 2009 BP17 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
246718 2009 BV18 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
246719 2009 BR19 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
246720 2009 BP21 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
246721 2009 BP24 17/01/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
246722 2009 BN35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
246723 2009 BT44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
246724 2009 BZ45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
246725 2009 BC47 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246726 2009 BR48 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
246727 2009 BE50 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
246728 2009 BO52 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
246729 2009 BN56 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
246730 2009 BP56 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246731 2009 BV56 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
246732 2009 BS61 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
246733 2009 BJ62 18/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 5,5 km MPC · JPL
246734 2009 BB63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
246735 2009 BD63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
246736 2009 BV64 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
246737 2009 BW67 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246738 2009 BT70 25/01/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
246739 2009 BH74 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246740 2009 BB76 25/01/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
246741 2009 BF78 29/01/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,6 km MPC · JPL
246742 2009 BQ78 30/01/2009 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
246743 2009 BT79 30/01/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
246744 2009 BS82 20/01/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
246745 2009 BA83 20/01/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
246746 2009 BY98 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
246747 2009 BJ115 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
246748 2009 BZ124 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
246749 2009 BB129 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
246750 2009 BV133 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
246751 2009 BL136 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
246752 2009 BK142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
246753 2009 BJ149 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
246754 2009 BK152 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
246755 2009 BY153 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
246756 2009 BM160 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
246757 2009 BM175 29/01/2009 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
246758 2009 BF179 25/01/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
246759 Elviracheca 2009 CL4 11/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,1 km MPC · JPL
246760 2009 CY6 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246761 2009 CT9 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
246762 2009 CT13 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
246763 2009 CL14 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246764 2009 CD20 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
246765 2009 CS21 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
246766 2009 CY21 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
246767 2009 CB29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
246768 2009 CO30 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
246769 2009 CA35 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
246770 2009 CJ46 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
246771 2009 CZ48 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
246772 2009 CU50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
246773 2009 CQ51 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
246774 2009 CH57 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
246775 2009 DO6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246776 2009 DK11 19/02/2009 Dauban F. Kugel 2,7 km MPC · JPL
246777 2009 DG16 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
246778 2009 DK16 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,7 km MPC · JPL
246779 2009 DB20 16/02/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
246780 2009 DK43 25/02/2009 Dauban F. Kugel 3,9 km MPC · JPL
246781 2009 DH49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
246782 2009 DT51 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
246783 2009 DN53 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246784 2009 DA56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
246785 2009 DC74 26/02/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
246786 2009 DV77 24/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,0 km MPC · JPL
246787 2009 DT83 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
246788 2009 DC87 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
246789 Pattinson 2009 DM89 24/02/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,3 km MPC · JPL
246790 2009 DS90 26/02/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
246791 2009 DF99 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246792 2009 DD106 27/02/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
246793 2009 DH110 19/02/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
246794 2009 DP128 24/02/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
246795 2009 EX4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
246796 2009 EP8 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
246797 2009 EP9 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
246798 2009 EB12 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
246799 2009 EA15 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
246800 2009 EX15 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL