Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/246601–246700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
246601 2008 UC329 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
246602 2008 UF335 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246603 2008 UC346 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
246604 2008 UJ352 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
246605 2008 VR20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
246606 2008 VM21 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
246607 2008 VB25 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
246608 2008 VF64 09/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
246609 2008 VL67 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
246610 2008 VR68 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
246611 2008 VE69 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
246612 2008 VJ69 07/11/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
246613 2008 VW71 03/11/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
246614 2008 VK72 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
246615 2008 VD79 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
246616 2008 VY79 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
246617 2008 WX2 19/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
246618 2008 WF5 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
246619 2008 WH16 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
246620 2008 WH31 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
246621 2008 WG39 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
246622 2008 WO59 18/11/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
246623 2008 WQ65 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246624 2008 WN81 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
246625 2008 WY86 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
246626 2008 WO87 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
246627 2008 WK89 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
246628 2008 WR91 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
246629 2008 WP94 28/11/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,8 km MPC · JPL
246630 2008 WU94 24/11/2008 Sierra Stars F. Tozzi 4,9 km MPC · JPL
246631 2008 WU111 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
246632 2008 WU125 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
246633 2008 WL129 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
246634 2008 XR1 02/12/2008 Marly P. Kocher 1,2 km MPC · JPL
246635 2008 XP9 01/12/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
246636 2008 XS16 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
246637 2008 XF30 01/12/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
246638 2008 XO38 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
246639 2008 YJ1 20/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
246640 2008 YR4 22/12/2008 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
246641 2008 YU8 22/12/2008 Sandlot G. Hug 3,9 km MPC · JPL
246642 2008 YW8 23/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,5 km MPC · JPL
246643 Miaoli 2008 YU9 18/12/2008 Lulin Observatory X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 3,8 km MPC · JPL
246644 2008 YZ18 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
246645 2008 YD19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
246646 2008 YK19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
246647 2008 YO19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
246648 2008 YZ19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
246649 2008 YN21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
246650 2008 YG22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
246651 2008 YS22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
246652 2008 YU28 29/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
246653 2008 YM33 28/12/2008 Dauban F. Kugel 1,9 km MPC · JPL
246654 2008 YN35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246655 2008 YE38 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
246656 2008 YA41 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
246657 2008 YD45 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
246658 2008 YK47 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
246659 2008 YW49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
246660 2008 YT58 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246661 2008 YA85 27/12/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
246662 2008 YV92 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
246663 2008 YP101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
246664 2008 YW103 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
246665 2008 YH105 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
246666 2008 YP106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
246667 2008 YB109 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246668 2008 YS117 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
246669 2008 YN126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
246670 2008 YY131 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
246671 2008 YT132 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
246672 2008 YZ132 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
246673 2008 YG137 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246674 2008 YS138 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
246675 2008 YH141 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
246676 2008 YN151 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
246677 2008 YU151 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
246678 2008 YY152 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
246679 2008 YE159 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
246680 2008 YG159 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
246681 2008 YZ160 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
246682 2008 YK161 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
246683 2008 YW161 31/12/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
246684 2008 YJ162 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
246685 2008 YO162 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246686 2008 YZ162 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
246687 2009 AD 01/01/2009 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
246688 2009 AE 01/01/2009 Mayhill A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
246689 2009 AH5 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
246690 2009 AD12 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
246691 2009 AA15 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
246692 2009 AG21 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246693 2009 AL21 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
246694 2009 AM21 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246695 2009 AG25 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
246696 2009 AN25 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
246697 2009 AC26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
246698 2009 AS26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
246699 2009 AH30 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
246700 2009 AM31 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL