Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/247501–247600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
247501 2002 PS40 04/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
247502 2002 PK43 10/08/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
247503 2002 PV60 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
247504 2002 PN70 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247505 2002 PB89 11/08/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
247506 2002 PQ91 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
247507 2002 PV103 12/08/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
247508 2002 PL104 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
247509 2002 PN119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
247510 2002 PN121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
247511 2002 PZ123 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
247512 2002 PW124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
247513 2002 PX132 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247514 2002 PV141 08/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
247515 2002 PL176 11/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
247516 2002 QA 16/08/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
247517 2002 QY6 16/08/2002 Socorro LINEAR 270 m MPC · JPL
247518 2002 QU15 22/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
247519 2002 QV15 27/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
247520 2002 QX19 28/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
247521 2002 QJ27 28/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
247522 2002 QA64 18/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
247523 2002 QU80 19/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
247524 2002 QM87 30/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
247525 2002 QQ92 29/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
247526 2002 QO106 17/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
247527 2002 QX113 27/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
247528 2002 QS114 28/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
247529 2002 QE121 16/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
247530 2002 QL123 29/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
247531 2002 RX9 04/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
247532 2002 RP12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
247533 2002 RK16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
247534 2002 RS27 03/09/2002 Needville Needville Obs. 3,2 km MPC · JPL
247535 2002 RQ36 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
247536 2002 RV55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
247537 2002 RV61 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
247538 2002 RF66 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247539 2002 RK70 04/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
247540 2002 RN81 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
247541 2002 RO110 06/09/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
247542 Ripplrónai 2002 RP117 08/09/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 1,2 km MPC · JPL
247543 2002 RO120 05/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
247544 2002 RT127 10/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
247545 2002 RA143 11/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
247546 2002 RY171 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
247547 2002 RV180 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
247548 2002 RR183 11/09/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
247549 2002 RS201 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
247550 2002 RC218 14/09/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
247551 2002 RW218 15/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
247552 2002 RH224 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
247553 Berndpauli 2002 RV234 08/09/2002 Haleakala R. Matson 6,9 km MPC · JPL
247554 2002 RE242 14/09/2002 Palomar R. Matson 3,6 km MPC · JPL
247555 2002 RX263 05/09/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
247556 2002 RC273 04/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
247557 2002 RY273 04/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
247558 2002 RJ279 03/09/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
247559 2002 SE4 27/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
247560 2002 SE10 27/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
247561 2002 SZ11 27/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
247562 2002 SX13 27/09/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
247563 2002 SY24 28/09/2002 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
247564 2002 SQ27 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
247565 2002 SE32 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
247566 2002 SW42 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
247567 2002 SZ51 17/09/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
247568 2002 SR53 20/09/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
247569 2002 SZ63 28/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
247570 2002 SJ66 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
247571 2002 SY71 30/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
247572 2002 SB73 16/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
247573 2002 TJ2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
247574 2002 TA18 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
247575 2002 TP20 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
247576 2002 TL27 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
247577 2002 TR29 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
247578 2002 TC31 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
247579 2002 TO36 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247580 2002 TN44 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
247581 2002 TJ46 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247582 2002 TR47 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
247583 2002 TW50 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247584 2002 TY56 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
247585 2002 TU64 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247586 2002 TA85 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
247587 2002 TW88 03/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
247588 2002 TW92 02/10/2002 Emerald Lane L. Ball 3,7 km MPC · JPL
247589 2002 TF125 04/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
247590 2002 TN137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
247591 2002 TS154 05/10/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
247592 2002 TB158 05/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
247593 2002 TE171 03/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
247594 2002 TL177 11/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
247595 2002 TR179 13/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
247596 2002 TP185 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
247597 2002 TZ185 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
247598 2002 TG187 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
247599 2002 TL190 11/10/2002 Powell Powell Obs. 2,5 km MPC · JPL
247600 2002 TT198 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL