Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/247001–247100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
247001 1999 VL60 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
247002 1999 VF64 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
247003 1999 VJ79 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
247004 1999 VF106 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247005 1999 VQ120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
247006 1999 VK127 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
247007 1999 VG144 11/11/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
247008 1999 VY147 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
247009 1999 VG154 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
247010 1999 VM178 06/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
247011 1999 VU191 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247012 1999 VL192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
247013 1999 VU197 03/11/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
247014 1999 VH201 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
247015 1999 VG218 05/11/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
247016 1999 WE12 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
247017 1999 XQ9 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
247018 1999 XE48 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
247019 1999 XJ55 07/12/1999 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
247020 1999 XM108 04/12/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
247021 1999 XH199 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247022 1999 XW200 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
247023 1999 XG238 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
247024 1999 XR255 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
247025 1999 YL7 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
247026 1999 YX16 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
247027 2000 AV25 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
247028 2000 AZ70 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
247029 2000 AX92 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247030 2000 AS140 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
247031 2000 AW214 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
247032 2000 BY12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
247033 2000 BN43 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
247034 2000 CH76 09/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
247035 2000 DY24 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
247036 2000 EA31 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
247037 2000 EF72 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
247038 2000 ET83 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
247039 2000 ET111 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
247040 2000 EQ116 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
247041 2000 FJ1 26/03/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
247042 2000 FB55 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
247043 2000 GS11 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
247044 2000 GA24 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
247045 2000 GL156 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
247046 2000 GZ159 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247047 2000 HB51 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
247048 2000 HJ101 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
247049 2000 HY101 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
247050 2000 JR31 11/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
247051 2000 LZ 02/06/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,1 km MPC · JPL
247052 2000 LP2 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
247053 2000 NV19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
247054 2000 OJ53 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247055 2000 OD56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
247056 2000 QW1 22/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
247057 2000 QO40 24/08/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
247058 2000 QV62 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
247059 2000 QC80 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
247060 2000 QC99 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
247061 2000 QF100 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
247062 2000 QN115 25/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
247063 2000 QY124 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
247064 2000 QE156 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
247065 2000 QZ218 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
247066 2000 RV16 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247067 2000 RS25 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
247068 2000 RJ28 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
247069 2000 RM31 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247070 2000 RN80 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
247071 2000 RG83 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
247072 2000 RH87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
247073 2000 RB89 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247074 2000 RN104 06/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
247075 2000 SB2 20/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
247076 2000 SM15 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
247077 2000 SD40 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247078 2000 SQ40 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
247079 2000 SE52 23/09/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
247080 2000 SV56 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247081 2000 SS72 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247082 2000 ST73 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247083 2000 SQ83 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
247084 2000 SB115 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247085 2000 ST136 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247086 2000 SZ137 23/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
247087 2000 SC145 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
247088 2000 SS146 24/09/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
247089 2000 SP163 21/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
247090 2000 SH165 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
247091 2000 SX177 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247092 2000 SD187 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
247093 2000 SJ223 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
247094 2000 SJ249 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
247095 2000 SK262 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247096 2000 ST290 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
247097 2000 SL294 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
247098 2000 SE299 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
247099 2000 SH299 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
247100 2000 SE305 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL