Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/245901–246000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
245901 2006 QH98 22/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
245902 2006 QS98 22/08/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
245903 2006 QH106 28/08/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
245904 2006 QO110 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
245905 2006 QQ110 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
245906 2006 QT113 24/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
245907 2006 QY114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
245908 2006 QD115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
245909 2006 QL131 22/08/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
245910 2006 QV135 28/08/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
245911 2006 QJ138 16/08/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
245912 2006 QL141 18/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
245913 2006 QR146 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
245914 2006 QY161 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
245915 2006 QB162 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
245916 2006 QQ165 29/08/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
245917 2006 QS171 22/08/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
245918 2006 QF185 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
245919 2006 RX2 12/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
245920 2006 RG4 12/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
245921 2006 RT8 12/09/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
245922 2006 RY11 13/09/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
245923 2006 RU12 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
245924 2006 RJ13 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
245925 2006 RT15 14/09/2006 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
245926 2006 RU18 14/09/2006 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
245927 2006 RG19 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
245928 2006 RG20 15/09/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
245929 2006 RV21 15/09/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
245930 2006 RZ21 15/09/2006 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
245931 2006 RW30 15/09/2006 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
245932 2006 RP34 13/09/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
245933 2006 RF47 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
245934 2006 RT51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
245935 2006 RY53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
245936 2006 RG64 12/09/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
245937 2006 RS65 14/09/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
245938 2006 RB73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
245939 2006 RR78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
245940 2006 RM79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
245941 2006 RL83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
245942 2006 RS104 15/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,2 km MPC · JPL
245943 Davidjoseph 2006 RZ114 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 4,0 km MPC · JPL
245944 2006 SH2 16/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
245945 2006 SX12 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
245946 2006 SF16 17/09/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
245947 2006 SK16 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
245948 2006 SJ19 18/09/2006 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
245949 2006 SG21 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
245950 2006 SD26 16/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
245951 2006 SO26 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
245952 2006 SO27 16/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
245953 2006 SS36 17/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
245954 2006 SR42 18/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
245955 2006 SA46 18/09/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
245956 2006 SW46 19/09/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
245957 2006 SX48 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
245958 2006 SR51 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
245959 2006 SY55 18/09/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
245960 2006 SF57 16/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
245961 2006 SD58 18/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
245962 2006 SE59 16/09/2006 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
245963 2006 SH65 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
245964 2006 SC75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
245965 2006 SU79 17/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
245966 2006 SL84 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
245967 2006 SC88 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
245968 2006 SE90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
245969 2006 SL95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
245970 2006 SZ98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
245971 2006 SX107 19/09/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
245972 2006 SR111 22/09/2006 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
245973 2006 ST112 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
245974 2006 SU115 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
245975 2006 SL124 19/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
245976 2006 SH126 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
245977 2006 SV128 17/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
245978 2006 SY131 16/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
245979 2006 SX134 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
245980 2006 SD154 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
245981 2006 SN155 22/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
245982 2006 SW166 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
245983 Machholz 2006 SG198 26/09/2006 Molėtai Obs. K. Černis 5,3 km MPC · JPL
245984 2006 SX209 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
245985 2006 SA213 26/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
245986 2006 SU214 27/09/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
245987 2006 SY223 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
245988 2006 SM228 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
245989 2006 SG255 26/09/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
245990 2006 SF270 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
245991 2006 SK274 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
245992 2006 SL278 28/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
245993 2006 SZ279 28/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
245994 2006 SS281 18/09/2006 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
245995 2006 SN301 26/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
245996 2006 SH303 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
245997 2006 SX306 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
245998 2006 SL308 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
245999 2006 SA319 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
246000 2006 SC334 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also