Danh sách tiểu hành tinh/245701–245800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
245701 2006 BP244 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
245702 2006 BC247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
245703 2006 BX248 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
245704 2006 BV264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
245705 2006 BJ271 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
245706 2006 BE274 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
245707 2006 BG275 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
245708 2006 CD13 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245709 2006 CX17 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245710 2006 CX22 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
245711 2006 CF26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
245712 2006 CQ33 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
245713 2006 CY33 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
245714 2006 CM44 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
245715 2006 CL49 03/02/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
245716 2006 CQ59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
245717 2006 CW59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
245718 2006 CY59 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
245719 2006 CK66 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
245720 2006 DO6 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
245721 2006 DT7 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
245722 2006 DT12 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
245723 2006 DR13 22/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
245724 2006 DA16 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
245725 2006 DB28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
245726 2006 DS29 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
245727 2006 DV34 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
245728 2006 DO48 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
245729 2006 DX48 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
245730 2006 DU50 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
245731 2006 DR54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
245732 2006 DB64 20/02/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
245733 2006 DR69 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
245734 2006 DF71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
245735 2006 DM83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
245736 2006 DU107 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
245737 2006 DT108 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245738 2006 DK110 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
245739 2006 DR115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
245740 2006 DK122 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
245741 2006 DM138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
245742 2006 DS139 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
245743 2006 DL140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
245744 2006 DC141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
245745 2006 DA142 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
245746 2006 DL143 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
245747 2006 DK145 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
245748 2006 DM153 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245749 2006 DD160 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245750 2006 DQ162 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
245751 2006 DT181 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
245752 2006 DY184 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
245753 2006 DZ184 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
245754 2006 DC187 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
245755 2006 DK193 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
245756 2006 DM207 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245757 2006 EF5 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
245758 2006 EJ7 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
245759 2006 EK11 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
245760 2006 ER14 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
245761 2006 EO16 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
245762 2006 EO65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
245763 2006 EL66 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
245764 2006 FU6 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
245765 2006 FZ7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
245766 2006 FW13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245767 2006 FF21 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
245768 2006 FW22 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
245769 2006 FR26 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
245770 2006 FK38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
245771 2006 FO38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
245772 2006 FM50 25/03/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
245773 2006 GY8 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
245774 2006 GT13 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
245775 2006 GS21 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
245776 2006 GX23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
245777 2006 GD27 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
245778 2006 GY30 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
245779 2006 GF35 07/04/2006 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
245780 2006 GU41 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
245781 2006 GX42 09/04/2006 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
245782 2006 GJ45 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
245783 2006 HP1 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
245784 2006 HL3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245785 2006 HS6 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
245786 2006 HQ13 19/04/2006 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
245787 2006 HT15 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
245788 2006 HD18 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
245789 2006 HK21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
245790 2006 HX31 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
245791 2006 HY35 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
245792 2006 HS37 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245793 2006 HQ38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
245794 2006 HJ39 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
245795 2006 HA50 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
245796 2006 HM53 19/04/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
245797 2006 HX59 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
245798 2006 HJ66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
245799 2006 HB67 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
245800 2006 HF80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL