Danh sách tiểu hành tinh/246501–246600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
246501 2008 AA62 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246502 2008 AC72 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
246503 2008 AQ117 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246504 Hualien 2008 BG16 28/01/2008 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 5,9 km MPC · JPL
246505 2008 BT26 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
246506 2008 BH53 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
246507 2008 CB10 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
246508 2008 CQ73 06/02/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
246509 2008 CD89 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
246510 2008 CE102 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
246511 2008 CC131 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
246512 2008 CA182 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
246513 2008 CJ184 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
246514 2008 CS210 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246515 2008 CK211 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
246516 2008 CL212 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
246517 2008 DZ2 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246518 2008 DK40 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
246519 2008 DV46 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
246520 2008 DU54 28/02/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
246521 2008 EC78 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
246522 2008 EO91 02/03/2008 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
246523 2008 EV120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
246524 2008 EX142 13/03/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
246525 2008 FR32 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
246526 2008 FA61 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
246527 2008 FA95 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
246528 2008 FQ129 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
246529 2008 GW66 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
246530 2008 GC106 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
246531 2008 GW134 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
246532 2008 HL37 29/04/2008 Dauban F. Kugel 4,3 km MPC · JPL
246533 2008 HT41 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
246534 2008 KG43 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
246535 2008 MN5 30/06/2008 Siding Spring SSS 5,5 km MPC · JPL
246536 2008 NQ2 09/07/2008 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
246537 2008 PQ10 07/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
246538 2008 QF6 25/08/2008 Dauban F. Kugel 4,0 km MPC · JPL
246539 2008 RF8 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
246540 2008 RW39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
246541 2008 RU46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
246542 2008 RW64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
246543 2008 RM80 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
246544 2008 RV80 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
246545 2008 RT81 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
246546 2008 SM12 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
246547 2008 SS12 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
246548 2008 SL22 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
246549 2008 SA42 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
246550 2008 SO47 20/09/2008 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
246551 2008 SK72 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
246552 2008 SR90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
246553 2008 SJ98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
246554 2008 SC99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
246555 2008 SO99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
246556 2008 SO102 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
246557 2008 SZ112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
246558 2008 SR118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
246559 2008 SG142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
246560 2008 SA158 24/09/2008 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
246561 2008 SM160 24/09/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
246562 2008 SS167 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
246563 2008 SQ172 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246564 2008 SW180 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246565 2008 SY192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246566 2008 SQ194 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
246567 2008 SD261 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246568 2008 SO263 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
246569 2008 TK19 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
246570 2008 TK21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
246571 2008 TE59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
246572 2008 TS72 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246573 2008 TN112 06/10/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
246574 2008 TV135 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
246575 2008 TP164 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246576 2008 TY171 08/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
246577 2008 TT176 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
246578 2008 UH5 24/10/2008 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
246579 2008 UX31 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
246580 2008 UM40 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
246581 2008 US40 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246582 2008 UJ54 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
246583 2008 UT71 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
246584 2008 UD87 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
246585 2008 UE89 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
246586 2008 UX92 24/10/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
246587 2008 UP93 25/10/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
246588 2008 UG94 25/10/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
246589 2008 UD114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
246590 2008 UT119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
246591 2008 UU144 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
246592 2008 UW155 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
246593 2008 UY157 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
246594 2008 US163 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
246595 2008 UJ246 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
246596 2008 UQ261 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246597 2008 UK279 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
246598 2008 UT316 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,1 km MPC · JPL
246599 2008 UO317 31/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
246600 2008 UQ322 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL