Danh sách tiểu hành tinh/245601–245700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
245601 2005 VF124 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
245602 2005 WR1 21/11/2005 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
245603 2005 WP2 22/11/2005 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
245604 2005 WU7 21/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
245605 2005 WG28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
245606 2005 WK32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
245607 2005 WE36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
245608 2005 WP36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
245609 2005 WF39 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
245610 2005 WN43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
245611 2005 WP43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
245612 2005 WK71 21/11/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
245613 2005 WS71 21/11/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
245614 2005 WR81 28/11/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
245615 2005 WW98 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
245616 2005 WU115 30/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
245617 2005 WZ120 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
245618 2005 WP134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
245619 2005 WA144 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
245620 2005 WL149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
245621 2005 WZ160 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
245622 2005 WK163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
245623 2005 WD180 21/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
245624 2005 WH182 25/11/2005 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
245625 2005 WM193 28/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
245626 2005 WE208 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
245627 2005 XV4 04/12/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
245628 2005 XV16 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
245629 2005 XK27 06/12/2005 Junk Bond D. Healy 860 m MPC · JPL
245630 2005 XM47 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
245631 2005 XR51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
245632 2005 XC54 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
245633 2005 XK55 05/12/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
245634 2005 XD87 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
245635 2005 YQ 21/12/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
245636 2005 YG6 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
245637 2005 YZ8 20/12/2005 Junk Bond D. Healy 860 m MPC · JPL
245638 2005 YK14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
245639 2005 YS20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
245640 2005 YA30 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
245641 2005 YC49 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
245642 2005 YZ82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
245643 2005 YA84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
245644 2005 YP95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
245645 2005 YY100 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
245646 2005 YH110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
245647 2005 YJ127 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
245648 2005 YT129 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
245649 2005 YS131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
245650 2005 YL139 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
245651 2005 YH143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
245652 2005 YD146 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
245653 2005 YH150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
245654 2005 YB156 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
245655 2005 YM204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
245656 2005 YM209 23/12/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
245657 2005 YZ212 29/12/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
245658 2005 YC215 31/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
245659 2005 YH257 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
245660 2005 YB279 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
245661 2005 YX280 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
245662 2006 AV1 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
245663 2006 AC17 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
245664 2006 AU31 05/01/2006 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
245665 2006 AE64 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
245666 2006 AO64 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
245667 2006 AR82 07/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
245668 2006 AQ84 06/01/2006 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
245669 2006 BE2 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
245670 2006 BD10 19/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
245671 2006 BF11 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
245672 2006 BP24 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
245673 2006 BP25 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
245674 2006 BN27 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
245675 2006 BX31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
245676 2006 BZ31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
245677 2006 BA41 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
245678 2006 BV51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
245679 2006 BJ82 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
245680 2006 BL84 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
245681 2006 BN90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
245682 2006 BS91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,6 km MPC · JPL
245683 2006 BU95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
245684 2006 BK96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
245685 2006 BC116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
245686 2006 BR116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245687 2006 BQ129 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
245688 2006 BP131 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
245689 2006 BD133 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
245690 2006 BT133 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
245691 2006 BV148 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
245692 2006 BB158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245693 2006 BC165 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
245694 2006 BQ167 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
245695 2006 BA170 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
245696 2006 BT185 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
245697 2006 BL187 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
245698 2006 BM208 31/01/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
245699 2006 BO219 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
245700 2006 BU224 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL